Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0166, nr. contract 3/2018

Titlul:  Dezvoltarea cercetării de frontieră în teoriile creșterii și dezvoltării regionale prin prisma rezilienței: către o Uniune Europeană convergentă, echilibrată și sustenabilă

Responsabil UBB partener P2: Conf.dr. Bogdana Neamțu

Data concursului: 01.09.2018

Tipul postului: de cercetare

Detalii:  romana/engleza