Cod proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2016-1588  nr. contract 54/ 2018

Titlul: Obținerea de fotocatalizatori-senzori ecologici pe bază de nanocompozite de TiO2-WO3 și TiO2-MoO3 alcătuite din nanocristale cu forme controlabile

Director de proiect: CS II dr. ing. Zsolt PAP

Data concursului: 23.07.2018

Tipul postului: de cercetare

Detalii: română/engleză