Cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0652 nr. contract 84PCCDI/ 2018

Titlul: Tehnologii electrochimice şi chimice eficiente şi ecologice pentru recuperarea avansată a materialelor din deșeuri de plăci cu circuite imprimate (DPCI) provenite din echipamente informatice şi de telecomunicații – TECRADEI”, componentă a proiectului complex “Tehnologii inovative pentru recuperarea avansată a materialelor din deșeuri de echipamente informatice și de telecomunicații -TRADEIT”

Director de proiect:Prof. dr. ing. Petru ILEA

Data concursului: 13.07.2018

Tipul postului: de cercetare

Detalii: română/engleză

Nota: Conform condițiilor proiectului, persoanele angajate în Universitatea Babeș-Bolyai nu sunt eligibile pentru acest concurs.