Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0088, nr. contract 1/1.7.2018

Titlul: ”Structuri ierarhizate și funcționalizate pe grafenă, prezentând proprietăți magnetice, de adsorbție și catalitice”

Responsabil UBB-P2: Acad. Cristian Silvestru

Data concursului: 07.04.2020

Tipul postului: de cercetare

Detalii: romana/engleza