Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0142- P2, nr. contract PCCF 11/2018

Titlul: ”Nanosonde optice cu ţintire tumorală specifică pentru ghidarea în timp real a intervenţiilor chirurgicale în cancerul ovarian prin imagistică de contrast în domeniul infraroşu apropiat (NIR)

Responsabil UBB-P2: Prof. dr. Silaghi-Dumitrescu Luminița

Data concursului: 12.02.2020

Tipul postului: de cercetare

Detalii: romana/engleza