Asistent cercetare știinţifică (doctorand)

Cod proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2016-1933, nr. contract 33/2018

Titlul:O nouă perspectivă scientometrică în rețelele de coautori: abordări bazate pe teoria jocurilor

Director proiect: Conf. dr.Gaskó Noémi

Data concursului: 11.10.2019

Tipul postului: de cercetare

Detalii: romana/engleza

Candidat câștigător: Kepes Tamas-Zsolt