Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0166, nr. contract 3/2018

Titlul: “Dezvoltarea cercetării de frontieră în teoriile creșterii și dezvoltării regionale prin prisma rezilienței: către o Uniune Europeană convergentă, echilibrată și sustenabilă

Responsabil UBB partener 2: Conf.univ. dr. Bogdana Neamțu

Data concursului: 20.06.2019

Tipul postului: de cercetare

Detalii: romana/engleza

Candidat câștigător: Pavelea Alina-Maria