Cod proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2016-0814, nr. contract 113/2018

Titlul:Studii privind efectele schimbărilor de utilizare a terenurilor asupra eroziunii solului și a ratelor ridicate de sedimentare folosind radionuclizi

Director proiect: CS.I. dr. Begy Robert-Csaba

Data concursului: 30.05.2019

Tipul postului: de cercetare

Detalii: romana/engleza

Candidat câștigător: Laura Del Valle Villalonga