Cod proiect: CONVERGE, nr. contract 818135

Titlul:CarbON Valorisation in Energy-efficient Green fuels

Director proiect: Lect. Dr. Ing. Letiția Petrescu

Data concursului: 19.04.2019

Tipul postului: de cercetare

Detalii: romana /engleza

Candidat câștigător: Chisăliță Dora-Andreea