Cod proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2016-0814, nr.contract 113/2018

Titlul:Studii privind efectele schimbărilor de utilizare a terenurilor asupra eroziunii solului și a ratelor ridicate de sedimentare folosind radionuclizi

Director proiect: CS.I. dr. Begy Robert-Csaba

Data concursului: 10.12.2018

Tipul postului: de cercetare

Detalii: romana/engleza