Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCE-2016-0474, nr. Contract 36/2017

Titlul: Design computațional al unor polimeri cationici ca vectori genetici

Director proiect:  Prof. dr. Titus Beu

Data concursului: 26.10.2018

Tipul postului: de cercetare

Detalii:  romana/engleza