Cod proiect: ATTRACT 407

Titlul: “CarBon quANtum Dots/graPhene hybrids with broAd photoreSponSivity – BANDPASS

Director de proiect:Conf. dr. Anamaria Terec

Data concursului: 15.07.2019

Tipul postului: de cercetare

Detalii: romana/engleza

Candidat câștigător: Bogoșel Daniel-Florin