Home » Misiune

Misiune

Centrul pentru Managementul Cercetării Științifice are ca principale atribuții monitorizarea proiectelor de cercetare interne și internaționale conduse de cadre didactice și cercetători ai UBB sau în care aceștia sunt parteneri, acordarea asistenței tehnice pentru buna desfășurare a acestora și a întregii activități de cercetare științifică.

Atribuțiile specifice ale CMCS sunt următoarele:

  • evidenţa unităţilor de cercetare ştiinţifică şi a rezultatelor cercetărilor acestora;
  • diseminarea calendarului şi a documentaţiei necesare acreditării interne a unităţilor de cercetare pe diverse niveluri de ierarhie;
  • acordarea de asistenţă tehnică unităţilor de cercetare ştiinţifică acreditate intern pentru recunoaşterea şi acreditarea acestora pe plan naţional;
  • strângerea informaţiilor necesare pentru integrarea unităţilor de cercetare în reţele de cercetare naţionale şi internaţionale;
  • gestionarea programelor de cercetare ştiinţifică;
  • diseminarea tuturor informaţiilor referitoare la competiţiile de proiecte, granturi, contracte etc.;
  • asistenţa tehnică pe parcursul derulării proiectelor, granturilor, contractelor etc.;
  • conlucrarea dintre compartimentele administrative ale universităţii, implicate în derularea proiectelor;
  • monitorizarea derulării proiectelor şi informarea operativă a conducerii universităţii asupra derulării fiecărui proiect, în cazurile când se impun decizii ale conducerii Universităţii sau la solicitarea acesteia;
  • gestiunea evidenţelor privind activitatea de cercetare ştiinţifică în ansamblul ei, prin utilizarea celor mai performante mijloace şi metode informatice.

 

 


 

Program cu publicul: 9-12
Program de funcţionare: 8-16

aprilie 2017
luni marți miercuri joi vineri sâmbătă duminică
martie 27, 2017 martie 28, 2017 martie 29, 2017 martie 30, 2017 martie 31, 2017 aprilie 1, 2017 aprilie 2, 2017
aprilie 3, 2017 aprilie 4, 2017 aprilie 5, 2017 aprilie 6, 2017 aprilie 7, 2017 aprilie 8, 2017 aprilie 9, 2017
aprilie 10, 2017 aprilie 11, 2017 aprilie 12, 2017 aprilie 13, 2017 aprilie 14, 2017 aprilie 15, 2017 aprilie 16, 2017
aprilie 17, 2017 aprilie 18, 2017 aprilie 19, 2017 aprilie 20, 2017 aprilie 21, 2017 aprilie 22, 2017 aprilie 23, 2017
aprilie 24, 2017 aprilie 25, 2017 aprilie 26, 2017 aprilie 27, 2017 aprilie 28, 2017 aprilie 29, 2017 aprilie 30, 2017
Ultimele știri