Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCE-2016-0474, nr. Contract 36/2017

Titlu: Design computațional al unor polimeri cationici ca vectori genetici

Director de proiect: Prof. Dr. Titus Beu

Data concursului: 25.10.2017

Tipul postului: de cercetare

Numar posturi: 1

Detalii: romana/engleza


Rezultat concurs (nume, prenume membru echipă): Pasca Roxana-Diana