Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCE-2016-0404, nr. contract 144 din 12/07/2017

Titlul: Dimorfism sexual în caracterele de viață la păsări și la mamifere: semnificația condiției fiziologice

Director proiect: Conf. Dr. Pap Péter László

Data concursului: 10.10.2018

Tipul postului: de cercetare

Detalii: romana/engleza