Consultare publică – Compatibilizarea Codului de etică al UBB cu Carta Europeană a Cercetătorului și Codul de Conduită pentru recrutarea cercetătorilor

Propunere de actualizare a Codului de etică și deontologie profesională al UBB

Propunerile/observațiile cu privire la completările din documentul de mai sus se pot transmite până la data de 15 octombrie 2019 pe adresa de e-mail alina.marcoci@ubbcluj.ro