Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCE-2016-0342

Titlul: Modalitățile de comunicare intercelulară intratumorală -surse de inspirație pentru viitoarele terapii țintite ale cancerului

Director de proiect: Conf. Dr. Manuela Banciu

Data concursului: 25.08.2017

Tipul postului: de cercetare

Detalii: română/engleză


Rezultat concurs (nume, prenume membru echipă): Rauca Valentin-Florian