Nr. crt. Domeniu cod proiect Titlu proiect Director proiect Rapoarte de implementare
1 D1-Echitate&Acces CNFIS-FDI-2022-0568 Sprijinirea accesului generaţiei born-digital la învăţământul superior prin măsuri adecvate de incluziune – Born2UBB Prof. dr. Bálint Markó Raport de implementare 2022
2 D2-Internaționalizare CNFIS-FDI-2022-0064 Adaptarea activităţilor de relaţii internaţionalizare a universităţilor românesti la noua realitate internatională Prof. dr. Călin Rus Raport de implementare 2022
3 D3-Grădini botanice & Stațiuni CNFIS-FDI-2022-0297 Dezvoltarea Grădinii Botanice”Alexandru Borza”din Cluj-Napoca-instituţie de educaţie şi cercetare Conf. dr. Mihai Puşcaş Raport de implementare 2022
4 D4-SAS CNFIS-FDI-2022-0310 Connect in the world of entrepreneurship Conf. dr. Vincenţiu Vereş Raport de implementare 2022
5 D5-Calitate CNFIS-FDI-2022-0066 Educaţie de calitate la Universitatea Babeş-Bolyai VI Conf. dr. Anna Soós Raport de implementare 2022
6 D6-Susținere cercetare CNFIS-FDI-2022-0179 Promovarea şi susţinerea practicilor Open Science în cercetarea de excelenţă la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca Prof. dr. Adrian Petrușel Raport de implementare 2022
7 D7-Piata muncii CNFIS-FDI-2022-0237 Finanţarea angajabilităţii absolvenţilor prin dezvoltarea competenţelor transversale relevante pentru noile ocupaţii – EUCompetent Conf.dr. Alexandra Muţiu Raport de implementare 2022