Pachet de informații

 Granturi interne UBB pentru susținerea infrastructurii strategice de cercetare

– Platforma rUBB –

SCOP

 Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie STAR-UBB, prin Consiliul Științific al Universității Babeș-Bolyai (CS-UBB), lansează competiția de granturi interne ale UBB de susținere a infrastructurii strategice pentru anul 2020, în cadrul proiectului 33PFE/2018 (INFRASTRUCTURA STRATEGICĂ LA UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DE TEHNOLOGII NOI ȘI EMERGENTE – 2018-2020), câștigat prin competiţia organizată în anul 2018 de către Ministerul Cercetării și Inovării. Competiția are ca scop alocarea de fonduri în vederea sprijinirii elementelor/echipamentelor de infrastructură strategică rUBB cu cheltuieli materiale (consumabile, materiale auxiliare, piese de schimb, obiecte de inventar) precum şi alocarea de fonduri în vederea extinderii reţelei rUBB cu noi echipamente[1] şi elemente (upgrade-uri la echipamentele existente), cu accent pe componentele din domeniul tehnologiilor noi și emergente, operată de Unitățile de Cercetare (UC) acreditate la UBB și grupată sub cupola STAR-UBB.

APLICANȚI ELIGIBILI:

Unitățile de cercetare ale UBB (UC) în măsura în care gestionează elemente/echipamente de infrastructură strategică a UBB (rUBB), respectiv în măsura în care urmăresc adăugarea unui nou element rUBB. Tema generală trebuie să fie legată de tehnologiile noi și emergente, înțelese în sens larg și interdisciplinar și fără excluderea vreunui domeniu de cunoaștere dezvoltat de UBB.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

  • cheltuieli materiale, consumabile, materiale auxiliare, piese de schimb, obiecte de inventar (exemple: reactivi de laborator, piese de schimb, etc); nu sunt eligibile in această competiție cheltuieli cu serviciile la terți și gazele rare;
  • cheltuieli de capital[2] pentru achiziţia unor echipamente noi/elemente noi ale rUBB sau extensii/upgrade-uri ale unor elemente rUBB deja existente.

CALENDAR

Granturile pentru anul 2020 se acordă într-o singură competiție.

Termenul de depunere a cererilor de finanțare este 20.12.2019. Acestea vor fi evaluate până la 20.01.2020, urmând ca angajarea cheltuielilor să înceapă la 1.02.2020.

Angajarea cheltuielilor prin documente justificative (facturi, OP-uri, etc.) se va finaliza până cel târziu la 15.11.2020.

BUGET

  • Suma alocată pentru anul 2020 este de 1.901.115,15 lei, din care 666.700,94 lei pentru echipamente noi/ upgrade-uri la echipamentele deja existente, respectiv 1.234.414,21 lei pentru cheltuieli materiale, consumabile, materiale auxiliare, piese de schimb și obiecte de inventar.
  • Bugetul maxim care poate fi solicitat per cerere nu poate depăşi bugetul competiției.
  • Numărul de granturi este de 24 pentru cheltuieli materiale, consumabile, materiale auxiliare, piese de schimb, obiecte de inventar, respectiv de 4 pentru echipamente noi/upgrade-uri ale echipamentelor deja existente.

PROCEDURA privind alocarea granturilor:

  • Pentru achiziția de echipamente noi/upgrade-uri la echipamentele/elementele rUBB deja existente, UC depune o cerere la Centrul pentru Managementul Cercetării Stiinţifice (CMCS) în format electronic, prin e-mail adresat doamnei Alina Marcoci (alina.marcoci@ubbcluj.ro). Cererea, în format liber, detaliază cheltuielile pentru care se dorește finanțarea, specificând: valoarea, urgența și utilitatea, existența de resurse de finanțare alternative, grupurile de cercetare care vor folosi acel element de infrastructură (cu angajamentul de înscriere în rețeaua rUBB), maximum 10 publicații reprezentative ale echipei/echipelor care solicită finanțarea (tema publicațiilor fiind de dorit a fi relevantă pentru natura instrumentului/echipamentului pentru care se solicită achiziția). Solicitarea nu poate depăși cinci pagini (A4, Times New Roman, 12, la 1,5 rânduri, limba engleză) și poate fi însoțită de anexe tehnice.
  • Pentru achiziţia de materiale, consumabile, materiale auxiliare, piese de schimb, obiecte de inventar, UC depune o cerere la CMCS în format electronic, prin e-mail adresat doamnei Alina Marcoci (alina.marcoci@ubbcluj.ro). Cererea, în format liber, detaliază cheltuielile pentru care se dorește finanțarea, specificând: valoarea, urgența, existența de resurse de finanțare alternative, grupurile de cercetare care folosesc acel element al rUBB și maximum 10 publicații reprezentative în care a fost folosit până acum acel element al rUBB. Solicitarea nu poate depăși trei pagini (A4, Times New Roman, 12, la 1,5 rânduri) și poate fi însoțită de anexe tehnice.

Evaluare: CMCS centralizează şi transmite cererile de finanţare către CS-UBB, care va examina cererile din punct de vedere al eligibilității, ordonându-le ca prioritate conform criteriilor de mai jos. În cazul cererilor de achiziție de noi echipamente/elemente/upgrade-uri la echipamentele deja existente, se recurge la referate de evaluare din partea unor experți externi. În cazul în care este necesară departajarea, criteriile sunt:

  • Pentru cererile de extindere/întreținere a capabilităților unui element rUBB deja existent: încadrarea în domeniul tehnologiilor noi și emergente (eliminatoriu), urgența pentru funcționarea rUBB, magnitudinea grupului de utilizatori și prevalența celor înscriși pe traiectoria profesională de cercetare dintre aceștia, impactul publicațiilor depuse la dosar (se formulează trei trepte cf. https://cercetare.ubbcluj.ro/old/wp-content/uploads/2013/10/evaluare_generic_UBB-4.pdf – de impact extins în accepțiune internațională IE, de impact internațional în accepțiune regională IR, respectiv de impact potențial IP), încadrarea în prioritățile strategiei CDI la UBB, existența surselor de co-finanțare (ca avantaj), încadrarea în prioritățile strategiei UBB Goes Green;
  • Pentru cererile de achiziție de noi echipamente: încadrarea în domeniul tehnologiilor noi și emergente (eliminatoriu), măsura în care noul element prefigurează obținerea de rezultate de excelență la UBB, impactul și relevanța publicațiilor depuse la dosar, magnitudinea grupului de utilizatori prefigurat, încadrarea în prioritățile strategiei CDI la UBB, existența surselor de co-finanțare (ca avantaj), încadrarea în prioritățile strategiei UBB Goes Green.

În evaluarea cererilor, la capitolul „excelență” sau „IE”, CS-UBB nu face clasificări între cererile care în accepțiunea evaluatorilor îndeplinesc aceste criterii. În astfel de cazuri, departajarea se face după celelalte criterii, în ordinea menționată mai sus.

_____________________________________________________________________________________

[1] Elemente/echipamente noi de infrastructură trebuie să indeplinească condițiile prevăzute prin Hot. CA 11134/13.06.2016;

[2] Cheltuielile de capital sunt definite conform HG 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanțate de la bugetul de stat. Cheltuielile de capital includ: a) imobilizări corporale: dotări, echipamente, calculatoare şi accesorii şi altele asemenea conform legii; b) imobilizări necorporale: programe de calculator, licenţe, brevete şi altele asemenea conform legii;