Pachet de informații aferent competiţiei programelor Advanced Fellowship-UBB (competiție închisă)

SCOP

Pentru a susţine profilul world-class, UBB a înfiinţat Institutul de Studii Avansate în Ştiinţă şi Tehnologie (Institutul STAR-UBB). În vederea realizării misiunii sale, în cadrul proiectului 33PFE/2018 (INFRASTRUCTURA STRATEGICĂ LA UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DE TEHNOLOGII NOI ȘI EMERGENTE – 2018-2020), câștigat prin competiţia organizată în anul 2018 de către Ministerul Cercetării și Inovării, Institutul STAR-UBB, prin Consiliul Științific al UBB (CS-UBB), lansează call-ul pentru competiția 3 (perioada de implementare februarie-mai 2020), pentru următoarele programe:

I. ADVANCED FELLOWSHIPS – INTERNE

Cel mult 10 Advanced Fellowships Interne în cadrul competiției 3 desfășurată în perioada 01.02.2020-01.06.2020, dedicate susținerii infrastructurii strategice de cercetare de la UBB și integrării acesteia în activități CDI și didactice multidisciplinare (rUBB):

 • 4 fellowship-uri dedicate excelenţei în activităţile de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI);
 • 1 fellowship dedicat excelenţei în activitatea de inovare (ţintind servicii inovative către comunitate, cu accent pe componenta de inovare din CDI);
 • 3 fellowship-uri dedicate componentei de excelență didactică susţinută de cercetarea științifică;
 • 1 fellowship dedicat componentei de excelenţă sportivă susţinută de cercetarea științifică;
 • 1 fellowship dedicat excelenţei artistice/culturale.

Calendar:
• Termen de depunere a cererilor de finanţare: 20.12.2019
• Termen de evaluare a cererilor de finanţare: 20.01.2020

Informații generale:
• Perioada de derulare a fiecărui fellowship este de max. două luni cu încadrare în intervalul menționat;
• În cazuri speciale, termenul de derulare poate fi extins la trei luni (cu încadrarea în alocarea financiară/fellowship);
• Alocarea financiară brută pentru fiecare Advanced Fellowship Intern este de 5800 RON, corespunzătoare unei norme de 40 ore pe lună și se va acorda prin încheierea unui contract individual de muncă/contract de prestări servicii.

Condiții de participare:
• Sunt eligibile să aplice cadrele didactice/de cercetare din UBB și din țară, care dețin titlul de doctor;
• Dosarul de candidatură trebuie să conţină:

 •  CV-ul semnat de către candidat, incluzând lista de contribuţii academice relevante – se evidenţiază contribuţiile care sunt legate de tipul de fellowship vizat;
 • Proiectul pentru Advanced Fellowship Intern, de maximum 3 pagini, în format liber, în care candidatul descrie activităţile pe care le va desfăşura în cadrul Institutului STAR-UBB, în concordanţă cu obiectivele şi misiunea Institutului şi cu tipul de fellowship pe care îl vizează, cu menționarea perioadei de implementare (două luni cuprinse în intervalul competițional); se va specifica stadiul de realizare, în cazul în care activitățile propuse fac parte dintr-un efort de cercetare deja început. Proiectul va evidenția măsura în care va fi folosită/dezvoltată și/sau integrată infrastructura rUBB în activități complexe (CDI, didactic, cultural, sau sportiv);
 • Scrisoare de accept din partea unității de cercetare în care se vor derula activitățile propuse. Scrisoarea trebuie să conțină elemente convingătoare privind acceptarea candidatului și capacitatea de susținere a proiectului în cadrul unității de cercetare. Constituie un avantaj nivelul de acreditare al unității de cercetare;

Evaluarea aplicațiilor:
• La contribuţii academice egale, traiectoria de cercetare constituie un avantaj pentru fellowship-urile asociate activităţilor de CDI şi serviciilor inovative, iar traiectoria didactică un avantaj pentru fellowship-urile asociate excelenţei didactice, sportive şi artistice/culturale. De asemenea, proiectele care se încadrează și în strategia UBB Goes Green pot dobândi un avantaj;
• Dosarele de candidatură se depun în termenele specificate la Centrul pentru Managementul Cercetării Ştiinţifice (CMCS), prin e-mail adresat doamnei Bianca Crainic-Irimie (bianca.irimie@ubbcluj.ro);
• Selecţia aplicaţiilor va fi făcută de Colegiul Operativ al CS-UBB (luându-se în calcul CV-ul, contribuţiile academice şi proiectul propus).

Rezultate așteptate:
• Fiecare beneficiar al programului Advanced Fellowship Intern va susţine minimum două conferinţe/seminare/workshop-uri/prezentări publice pe tema proiectului, care vor fi promovate/diseminate prin intermediul Institutului STAR-UBB;
• La finalizarea perioadei de derulare a fellowship-ului, în termen de 10 zile lucrătoare, fiecare beneficiar va înainta în atenţia CS-UBB un raport (max. două pagini) în care va prezenta impactul rezultatelor științifice și măsura în care rezultatele obţinute au contribuit la dezvoltarea capabilităților infrastructurii de cercetare a UBB în zona tehnologiilor noi și emergente.


II. ADVANCED FELLOWSHIPS – EXTERNE

Cel mult 10 Advanced Fellowships Externe în cadrul competiției 3 desfășurată în perioada 01.02.2020-01.06.2020, dedicate susținerii infrastructurii strategice de cercetare de la UBB și integrării acesteia în activități CDI și didactice multidisciplinare (rUBB);

Calendar:
• Termen de depunere a cererilor de finanţare: 20.12.2019
• Termen de evaluare a cererilor de finanţare: 20.01.2020

Informații generale:
• Perioada de derulare a fiecărui fellowship este de o lună, cu încadrare în intervalul menționat;
• Beneficiarul trebuie să fie prezent la UBB minimum o săptămână (40 ore/lună), în intervalul competiției;
• În cazuri speciale, termenul de derulare poate fi extins la trei luni cu încadrarea în alocarea financiară iniţială;
• Alocarea financiară brută pentru fiecare Advanced Fellowhip Extern este de maximum 8400 RON (incluzând transport/cazarea/diurnă).

Condiții de participare:
• O unitate de CDI din UBB poate propune maximum trei cadre didactice/cercetători de excelenţă din străinătate pentru un fellowship (de asemenea, trei propuneri, în domenii CDI strategice ale UBB pot să fie făcute direct de către Colegiul Operativ al CS-UBB);
• Dosarul de candidatură trebuie să conţină:

 • CV-ul semnat de către candidat, încluzând lista de contribuţii academice relevante ale candidatului;
 • Proiectul pentru Advanced Fellowship Extern, de maximum 3 pagini, în format liber, prin care candidatul/colaboratorul din UBB descrie activităţile care se vor defăşura în unitatea CDI din cadrul Institutului STAR-UBB, în vederea facilitării activităţii de CDI din unitatea care i-a propus, cu menționarea perioadei de implementare (o lună cuprinsă în intervalul competițional); se va specifica stadiul de realizare, în cazul în care activitățile propuse fac parte dintr-un efort de cercetare deja început;
 • Nominalizarea din partea unității CDI din UBB (respectiv a CS-UBB, unde este cazul), incluzând explicitarea măsurii în care candidatul va contribui la dezvoltarea și exploatarea în interes CDI a infrastructurii rUBB.

Evaluarea aplicațiilor:
• Proiectele care se încadrează și în strategia UBB Goes Green și/sau în care colaboratorul din UBB a angajat traiectoria de cercetare pot dobândi un avantaj;
• Dosarele de candidatură se depun în termenele specificate la Centrul pentru Managementul Cercetării Ştiinţifice (CMCS), prin e-mail adresat doamnei Bianca Crainic-Irimie (bianca.irimie@ubbcluj.ro);
• Selecţia aplicaţiilor va fi făcută de Colegiul Operativ al CS-UBB (luându-se în calcul CV-ul, contribuţiile academice, proiectul şi prestigiul universităţii/unității CDI din străinătate). Cele trei propuneri ale Colegiului Operativ sunt analizate şi votate în cadrul CS-UBB.

Rezultate așteptate:
• Fiecare beneficiar al programului Advanced Fellowship Extern va susţine minimum două conferinţe/seminare/workshop-uri/prezentări pe tema proiectului, care vor fi promovate/diseminate prin Institutul STAR-UBB;
• La finalizarea perioadei de derulare a fellowship-ului, în termen de 10 zile lucrătoare, fiecare beneficiar va înainta în atenţia CS-UBB un raport (max. două pagini) în care va fi prezentat impactul rezultatelor științifice și măsura în care rezultatele obţinute sunt conforme proiectului propus.