Cod proiect: PCCDI-2017-0350, nr. contract: 38PCCDI/2018

Titlul: Materiale compozite cu oxid de grafen pentru îmbunătățirea performanței la acțiunea focului a elementelor de construcții și instalații în scopul protejării vieții în caz de incendiu. (Acronim Graphene4Life)

Director de proiect: Prof. dr. Baia Lucian

Data concursului: 04.06.2018

Tipul postului: de cercetare

Detalii: romana/engleza

Nota: Conform condițiilor proiectului, persoanele angajate în Universitatea Babeș-Bolyai nu sunt eligibile pentru acest concurs.