Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0088, nr. contract 1/2018

Titlul:Structuri ierarhizate şi funcţionalizate pe grafenă, prezentând proprietăţi magnetice, de adsorbţie şi catalitice

Responsabil UBB partener 1: Prof. Dr. ION GROSU

Data concursului: 08.05.2019

Tipul postului: de cercetare

Detalii: romana /engleza

Candidat câștigător:  Golobciuc Cristina-Virginia