Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca caută parteneri în vederea realizării unor proiecte de parteneriat de transfer de cunoștiințe în cadrul acțiunii 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoștințe Programul Operational Competitivitate 2014-2020

Nr. crt. Titlul proiectului Informații suplimentare
1 Parteneriat pentru transferul de tehnologii inovative și materiale avansate în domeniul artelor vizuale (producție, conservare, restaurare) Detalii anunț

Model expresie de interes

2 Cercetare și inovare pentru competitivitate – UBB transferă cunoștințe 

se prelungește perioada de transmitere a expresiilor de interes pâna în 7.08.2015 (data de înregistrare la UBB)

Detalii anunț

Model expresie de interes

3 Parteneriat pentru transferul de tehnologii, materiale avansate și TIC în domeniul artelor vizuale (producție, conservare, restaurare) Detalii anunț

Model expresie de interes