Granturi pentru susţinerea competitivităţii angajaţilor din UBB

Hot. CA-UBB nr. 1662/21.02.2022 privind completarea, actualizarea și implementarea unor decizii legate de cercetare-competitivitate-excelență

Hot. CA-UBB nr. 12841/14.09.2020 privind aplicarea unor hotărâri legate de cercetare – menținere Hot. CA-UBB nr. 17020/2017 și pentru anul universitar 2020-2021

Hot. CA-UBB nr. 19298/07.10.2019 privind aplicarea unor hotărâri legate de cercetare – menținere Hot. CA-UBB nr. 17020/2017 și pentru anul universitar 2019-2020

Hot. CA-UBB nr. 15450/10.09.2018 privind aplicarea unor hotărâri legate de cercetare – menținere Hot. CA-UBB nr. 17020/2017 și pentru anul universitar 2018-2019

Hot. CA-UBB nr. 4402/19.03.2018 cu privire la modificarea/completarea Hot. CA-UBB nr. 17020/11.09.2017 privind stimularea cercetării-competitivității-excelenței în UBB, în vederea îmbunătățirii vizibilității și impactului academic al UBB în aria internațională a educației și cercetării

Conform Hot. CA-UBB nr.17020/11.09.2017 privind stimularea cercetării-competitivității-excelenței în UBB, în vederea îmbunătățirii vizibilității și impactului academic al UBB în aria internațională a educației și cercetării, se implementează următorul mecanism de stimulare a performanței academice în UBB:

  • Granturi de susținere a competitivității pentru angajații UBB

Acord de grant pentru susținerea competitivității angajaților din UBB – model actualizat

Documente și informații utile:

Lista revistelor clasificate pe subdomenii, ordonate în funcţie de scorul de influență al acestora (AIS) 2019 (afișat în iunie 2020)

Persoane de contact CMCS:

Katalin Bege (e-mail: katalin.bege@ubbcluj.ro, int. 5110)

Augusta Ploscariu (e-mail: augusta.ploscariu@ubbcluj.ro, int. 5110)