Proiectele de cercetare postdoctorală au ca scop sprijinirea tinerilor cercetători, doctori în științe, cu rezultate de excepție care doresc să iși dezvolte o carieră profesională independentă de cercetare în instituții de cercetare din România, în vederea stimulării excelenței științifice în cercetarea românească. Programul se adresează inclusiv celor care activează în străinătate și doresc să conducă proiecte de cercetare în instituții din România.

Proiecte de tip PD derulate în cadrul UBB: