Useful information

Hotărârea CA-UBB nr.13703/07.05.2012 privind pozițiile vacante în proiectele de cercetare la Universitatea Babeș-Bolyai

În vederea publicării unui anunț cu privire la scoaterea la concurs a unei poziții vacante în proiecte de cercetare pe site-ul CMCS și pe site-urile de specialitate ANCS Jobs și Euraxess (după caz), este necesară completarea următoarelor documente:

Solicitarea directorului de proiect cu privire la publicarea anunțului pentru poziția vacantă

Anunțul pentru publicarea poziției vacante (varianta în limba română)

Anunțul pentru publicarea poziției vacante (varianta în limba engleză) (varianta .docx)

Anunțul pentru publicarea poziției vacante (varianta în limba engleză) (varianta .doc)