Composition of the Scientific Council of Babeș-Bolyai University for 2020-2024

  Scientific Council board
1 Prof. dr. SILAGHI-DUMITRESCU Radu -Președinte Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică
2 Prof. dr. BAUMGARTEN Alexander – Vicepreşedinte (ştiinţe umaniste) Facultatea de Istorie şi Filosofie
3 Prof. dr. DRAGOŞ Dacian – Vicepreşedinte (ştiinţe sociale) Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
4 Conf. dr. RUPRECHT Eszter – Vicepreşedinte (ştiinţele naturii/exacte) Facultatea de Biologie și Geologie
5 Conf. dr. TURCUȘ Claudiu –  Vicepreședinte (arte) Facultatea de Teatru şi Film
Scientific Council members
6 Prof. dr. AŞTILEAN Simion Facultatea de Fizică
7 Prof. dr. BACIU Călin Facultatea de Știința și Ingineria Mediului
8 Șef lucr. dr. BALICA Constantin Facultatea de Biologie și Geologie
9 Prof. dr. BANCIU Horia Facultatea de Biologie și Geologie
10 Prof. dr. BICAN Ioana Facultatea de Litere
11 Prof. dr. CHERECHEŞ Răzvan Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
12 Conf. dr. CICEO Georgiana Facultatea de Studii Europene
13 Prof. dr. CIOCOI-POP Rareș Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
14 CS I dr. COMAN Virginia Institutul de Cercetări în Chimie “Raluca Ripan” (ICCRR)
15 Prof. dr. COSMA Smaranda Facultatea de Business
16 Conf. dr. CRĂCIUN Florin Facultatea de Matematică şi Informatică
17 Prof. dr. ing. CRISTEA Mircea Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică
18 CRIȘAN Gabriela Centrul de Management şi Transfer Tehnologic şi Cognitiv
19 Prof. dr. CULIC Irina Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
20 Prof. dr. CZIBULA Gabriela Facultatea de Matematică şi Informatică
21 Conf. dr. DEGI L. Csaba Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
22 Prof. dr. FILIPESCU Sorin Facultatea de Biologie și Geologie
23 Conf. dr. FODOREAN Florin Facultatea de Istorie şi Filosofie
24 Prof. dr. GABOR Alida Facultatea de Știința și Ingineria Mediului
25 Conf. dr. GĂINĂ Luiza¹ Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică
26 Prof. dr. GILLICH Gilbert-Rainer Facultatea de Inginerie
27 Conf. Dr. GROȘAN Teodor Facultatea de Matematică şi Informatică
28 Conf. dr. HĂDADE Niculina Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică
29 Prof. dr. ILOAIE Ștefan Facultatea de Teologie Ortodoxă
30 Prof. dr. LAZĂR Dorina Facultatea de Știinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
31 Prof. dr. LEOPOLD Nicolae Facultatea de Fizică
32 Prof. dr. LUKÁCS Olga Facultatea de Teologie Reformată și Muzică
33 Ing. NEAMŢ Mihaela Centrul pentru Managementul Cercetării Știinţifice
34 Prof. dr. NEMETI Sorin Facultatea de Istorie şi Filosofie
35 Conf. dr. NICOLAE Adriana Facultatea de Matematică şi Informatică
36 Prof. dr. PAP Péter-László Facultatea de Biologie și Geologie
37 Lect. dr. PEDESTRU Mihai Facultatea de Teatru şi Film
38 Conf. dr. PUȘCAȘ Mihai  Grădina Botanică Alexandru Borza
39 Conf. dr. SĂPLĂCAN Călin Facultatea de Teologie Greco-Catolică
40 CS I dr. SICORA Cosmin Centrul de Cercetări Biologice Vasile Fati Jibou
41 Prof. dr. SILAGHI Gheorghe Cosmin Facultatea de Știinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
42 Conf. dr. SZABÓ Levente Facultatea de Litere
43 Conf. dr. ȘTEFAN Simona Facultatea de Psihologie şi Știinţe ale Educaţiei
44 Prof. dr. VASIU Ioana Facultatea de Drept
45 Prof. dr. ZAMFIR Corina Facultatea de Teologie Romano-Catolică
46 Conf. dr. ZOTIC Vasile Facultatea de Geografie

CS-UBB standpoints and documents