Scopul apelului este sprijinirea tinerilor cercetători, doctori în științe, pentru crearea sau consolidarea propriei echipe de cercetare și a unui program de cercetare independent.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 10 ianuarie 2017, ora 16:00.

Mai multe informații sunt disponibile pe pagina de prezentare a competiției..

Documente necesare depunerii

Acordul de angajare a directorului de proiect în instituția gazdă

Acordul de participare a conducătorului de doctorat

Declarație pe propria răspundere a directorului de proiect

Declarație privind nefinanțarea din alte surse

Declarație de implementare a proiectului pentru directorii de proiect din afara UBB

Declarație de implementare a proiectului pentru directorii de proiect din cadrul UBB

Anexa 3- Domenii Științifice