Principalul obiectiv al apelului este de a întări relațiile bilaterale în domeniul cercetării indiferent de aria tematică, prin rețele, schimb, acces la/și transfer de cunoștințe, tehnologie, experiență și bune practici.

Sprijinul financiar va fi oferit proiectelor dezvoltate în parteneriat între organizații de cercetare din România ca stat beneficiar și Norvegia, Islanda și Liechtenstein ca state donatoare.

Depunerea aplicațiilor se realizează în regim continuu în perioada 10 mai 2016 -28 aprilie 2017 sau la o altă dată mai devreme în situația în care bugetul alocat este contractat. Aplicațiile vor fi procesate continuu conform regulii „primul venit, primul servit”.

Mai multe informații despre acest apel sunt disponibile aici.

Documente necesare depunerii

Anexa 1 – Formularul de aplicaţie pentru grant UBB

Anexa 2 – Declaraţia pe proprie răspundere privind eligibilitatea UBB

Anexa 3 – Declaraţia pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanţări UBB

Anexa 4 – Declaraţia pe proprie răspundere privind respectarea definiţiei organizaţiei de cercetare UBB

Anexa 5 – Declaraţia privind TVA

Declarația pe propria răspundere a directorului de proiect

NOTA: Datele necesare completării Anexei 3 vor fi solicitate de la CMCS