Scopul apelului este sprijinirea tinerilor cercetători, doctori în științe, care doresc să își dezvolte o carieră profesională independentă de cercetare în instituții de cercetare din România, în vederea stimulării excelenței științifice în cercetarea românească.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 10 ianuarie 2017, ora 16:00.

Mai multe informații sunt disponibile pe pagina de prezentare a competiției..

Documente necesare depunerii

Acordul de angajare a directorului de proiect în instituția gazdă

Acordul de angajare a mentorului în instituția gazdă

Acordul de mentorat

Declarație pe propria răspundere a directorului de proiect

Declarație privind nefinanțarea din alte surse

Declarație de implementare a proiectului pentru directorii de proiect din afara UBB

Declarație de implementare a proiectului pentru directorii de proiect din cadrul UBB

Anexa 3- Domenii Științifice