UEFISCDI a lansat competiţia 2 pentru finanţarea următoarelor teme de cercetare în cadrul Programului 2 – Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin CDI, Subprogram 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare, prin proiecte de tip  SOLUȚII:

1.   Abordări privind managementul sănătății publice în contextul pandemiei COVID-19

 • Buget maxim proiect: 500.000 lei;
 • Durata maximă de implementare: 3 luni;

2. Sistem informatic integrat de monitorizare şi modelare epidemiologică pentru limitarea efectelor pandemiei de coronavirus în cazul transmiterii comunitare

 • Buget maxim proiect: 800.000 lei;
 • Durata maximă de implementare: 3 luni;

3. Soluții și sisteme pentru activități de monitorizare și lucru aerian în sprijinul sistemului de sănătate publică în cazul pandemiei COVID-19 utilizând sisteme UAS

 • Buget maxim proiect: 1.200.000 lei;
 • Durata maximă de implementare: 3 luni;

4. Dezvoltarea de soluții inovative pentru protecția personalului (expus profesional) și a populației împotriva contaminării cu virusul SARS-CoV-2

 • Buget maxim proiect: 1.200.000 lei;
 • Durata maximă de implementare: 3 luni;

5. Dezvoltarea de soluții inovative pentru decontaminare împotriva virusului SARS-CoV-2 (suprafețe, echipamente, spații închise și deschise)

–    Buget maxim proiect: 700.000 lei;
–    Durata maximă de implementare: 3 luni;

6. Soluții – 2020 – 2 – Dispozitive de decontaminare împotriva virusului SARS-CoV-2 (UV, microunde, raze X, biochimice, nanoparticule, altele)

 • Buget maxim proiect: 1.200.000 lei;
 • Durata maximă de implementare: 3 luni;

7.  Soluții – 2020 – 2 – Dezvoltarea de prototipuri de ventilatoare cu parametri adaptați pentru asistarea paciențior infectați cu virusul SARS-CoV-2

 • Buget maxim proiect: 1.200.000 lei;
 • Durata maximă de implementare: 3 luni;

8. Soluții – 2020 – 2 – Dezvoltarea în regim de urgență a unor instrumente moleculare pentru evaluarea emergenței și re-emergenței COVID-19

 • Buget maxim proiect: 700.000 lei;
 • Durata maximă de implementare: 7 luni;

9. Soluții – 2020 – 2 – Dezvoltarea de tehnologii și sisteme de diagnostic local și la distanta eficiente al infectării cu virusul SARS-CoV-2

 • Buget maxim proiect: 500.000 lei;
 • Durata maximă de implementare: 3 luni;

Mai multe informaţii asupra competiţiei se găsesc la adresa: https://uefiscdi.gov.ro/solutii

INFORMAȚII UTILE:
–    UBB, în calitate de coordonator, poate depune o singură ofertă pentru fiecare proiect (cf. art. 34 din HG 1265/2004), cu termen de transmitere către UEFISCDI 21.04.2020, ora 15;

–    Propunerile Dumneavoastră concretizate în Anexele I (Expresia de interes) şi II (Declaraţia privind eligibilitatea participării la proiecte de CD), descărcate de pe pagina fiecărei proiect, vor fi transmise la adresa cercetare@ubbcluj.ro, până cel târziu în data 15.04.2020, ora 18:00; anexele vor fi însoţite de schiţa propunerii de proiect şi de CV-ul directorului de proiect;

–    Consiliul Stiinţific-UBB (CS) a primit sarcina de a realiza departajarea propunerilor în cazurile în care pentru o tematică vor exista mai multe expresii de interes cu UBB în calitate de coordonator; în situația în care la CS se primește o singură propunere de proiect pentru o tematică din competiția II SOLUTII, aceasta nu va intra în procesul de analiză, ci va fi acceptată pentru depunere. Evaluarea de către CS va fi finalizată până  în data de 16.04.2020, ora 12:00 urmând ca la nivel instituțional să fie selectată câte o singură ofertă pe fiecare  temă de cercetare;

–    Cadrele didactice/cercetătorii interesați să depună expresii de interes sunt încurajați să colaboreze, acolo unde este fezabil, pentru a redacta proiecte comune. Suplimentar, ca prim pas în procesul de departajare, CS va lua legătura cu deponenții acestor expresii de interes pentru a verifica dacă există posibilități de unificare a proiectelor. Acolo unde expresiile de interes nu pot fi reunite într-o singură candidatură comună a UBB, CS va face selecţia, utilizând ca la orice competiție internă a UBB, criteriile de evaluare generice ale CS care sunt bazate pe o evaluare calitativă informată bibliometric. (https://cercetare.ubbcluj.ro/old/wp-content/uploads/2013/10/evaluare_generic_UBB-4.pdf). Pentru departajare, având în vedere specificul competiției și informațiile solicitate de către UEFISCDI, se va folosi explicit și calitatea de director de grant/proiect de cercetare pe teme direct legate de direcţia propusă în expresia de interes;

–    Expresiile de interes pot fi depuse de o singură instituție sau de către un consorţiu format din mai multe instituții, persoane juridice române cuprinse în sistemul naţional de cercetare – dezvoltare, în accepţiunea prevederilor art. 7-8(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

–    Un director de proiect nu poate depune decât o singură ofertă ( în calitate de coordonator)  în  cadrul prezentei competiții.

In situaţia în care UBB este parteneră în consorţii,  Anexele I şi II vor fi trimise pe adresa de email cercetare@ubbcluj.ro.  până cel târziu vineri, 17 aprilie 2020 ora 14.00,  pentru obţinerea semnăturilor la nivel instituțional.