UEFISCDI a lansat competiţia 2020 pentru finanţarea următoarelor teme de cercetare în cadrul Programului 2 – Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin CDI, Subprogram 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare, prin proiecte de tip  SOLUȚII:

1.    Tehnici avansate de management a epidemiei în comunitate
–    Buget maxim proiect: 500.000 lei;
–    Durata maximă de implementare: 12 luni;

2.     Abordări inovative în tratamentul și controlul pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2
–    Buget maxim proiect: 3.000.000 lei;
–    Durata maximă de implementare: 18 luni;

3.     Evaluarea eficacității și siguranței utilizării unor protocoale de tratament inovative
–    Buget maxim proiect: 3.000.000 lei;
–    Durata maximă de implementare: 18 luni;

4.     Tehnici avansate și creșterea performanței în detecția precoce a virusului SARS-CoV-2
–    Buget maxim proiect: 3.500.000 lei;
–    Durata maximă de implementare: 18 luni;

5.     Secvențierea genomului SARS-CoV-2 și analiza filogenetică a tulpinilor circulante în România
–    Buget maxim proiect: 3.000.000 lei;
–    Durata maximă de implementare: 18 luni;

6.     Dezvoltarea de noi tehnologii, medicamente și vaccinuri pentru prevenirea SARS-CoV-2
–    Buget maxim proiect: 3.500.000 lei;
–    Durata maximă de implementare: 18 luni;

7.     Dinamica transmiterii virusului SARS-CoV-2 pe teritoriul României
–    Buget maxim proiect: 500.000 lei;
–    Durata maximă de implementare: 12 luni;

Mai multe informaţii despre competiţie se găsesc aici.

INFORMAȚII UTILE:

  • UBB, în calitate de coordonator, poate depune o singură ofertă pentru fiecare temă de cercetare, cu termen de transmitere către UEFISCDI 12.04.2020, ora 15:00;
  • propunerile concretizate în Anexele I (Expresia de interes) şi II (Declaraţia de eligibilitate), descărcate de pe pagina fiecărei teme de cercetare, vor fi transmise la adresa cercetare@ubbcluj.ro, până cel târziu în data 08.04.2020, ora 10; în cazul în care se formulează mai mult de o propunere cu UBB în calitate de coordonator, acestea vor fi evaluate de către Consiliul Stiinţific al UBB până cel târziu în data de 09.04.2020, urmând ca la nivel instituțional să fie selectată câte o singură ofertă pe fiecare din cele 7 teme de cercetare;
  • Ofertele de proiecte pot fi depuse de o singură instituție sau de către un consorţiu format din mai multe instituții, persoane juridice române cuprinse în sistemul naţional de cercetare – dezvoltare, în accepţiunea prevederilor art. 7-8(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Având in vedere specificul acestei competiții, dacă oferta de proiect este transmisă de un consorțiu, acesta va include o entitate din sistemul public de sănătate, implicată in managementul pandemiei COVID-19, care să asigure informații relevante (acces la baze de date, furnizarea si validarea de date, probe biologice etc.) pentru scopul proiectului, să beneficieze nemijlocit de rezultatele cercetării, și care să fie eligibilă pentru finanțare (de exemplu spitale universitare);
  • Din consorțiu pot face parte și întreprinderi, conform definiției din legislaţia în vigoare din domeniul ajutorului de stat. Contribuţia acestora la realizarea proiectului se stabileşte în concordanță cu prevederile Anexei 2 la Decizia preşedintelui ANCSI nr. 9281/2015 pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat asociate Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2015-2020;
  • Poate fi Coordonator de Proiect (CP), respectiv lider al consorțiului, numai o organizație publică de cercetare (conform definiției din legislatia în vigoare din domeniul ajutorului de stat);
  • Un director de proiect nu poate depune decât o singură ofertă în cadrul prezentei competiții.

In situaţia în care UBB este parteneră în consorţii,  Anexele I şi II vor fi trimise pe adresa de email cercetare@ubbcluj.ro.  până cel târziu vineri, 10 aprilie 2020 ora 10.00,  obţinerea semnăturilor la nivel instituţional realizându-se vineri, 10 aprilie 2020, în intervalul orar 10-11.

IMPORTANT

Precizări asupra procesului de selecție a expresiilor de interes eligibile:

1. Întrucât UBB este eligibilă să depună câte un singur proiect pe fiecare dintre cele 7 direcții ale competiției (în calitate de coordonator), Consiliul Științific al UBB (CS) a primit sarcina de a realiza departajarea propunerilor în cazurile în care pentru o direcție vor exista mai multe expresii de interes (Anexele I şi II vor fi insoţite şi de schiţa propunerii de proiect). In situația în care la CS se primește o singură propunere de proiect pentru o direcție din competiția UEFISCDI, aceasta nu va intra în procesul de analiză, ci va fi acceptată pentru depunere.

2. Cadrele didactice/cercetătorii interesați să depună expresii de interes sunt încurajați să colaboreze, acolo unde este fezabil, pentru a redacta proiecte comune. Suplimentar, ca prim pas în procesul de departajare, CS va lua legătura cu deponenții acestor expresii de interes pentru a verifica dacă există posibilități de unificare a proiectelor.

3. Acolo unde expresiile de interes nu pot fi reunite într-o singură candidatură comună a UBB, CS va face selecţia. Se vor folosi, ca la orice competiție internă a UBB, criteriile de evaluare
generice ale CS (https://cercetare.ubbcluj.ro/old/wp-content/uploads/2013/10/evaluare_generic_UBB-4.pdf), care sunt bazate pe o evaluare calitativă informată bibliometric. Pentru departajare, având în vedere specificul competiției și informațiile solicitate de către UEFISCDI, se va folosi explicit și calitatea de director de grant/proiect de cercetare pe teme direct legate de direcţia propusă în expresia de interes.

4. Se prelungește termenul pentru obținerea semnăturilor la nivel instituțional (Rectorat) până sâmbătă 11.04.2020, ora 13:00. Pentru sprijin administrativ vă rugăm să contactați personalul Centrului pentru Managementul Cercetării Științifice pe adresa cercetare@ubbcluj.ro.