Pachetul de informații al competiției este disponibil aici.

Scop: Crearea unui mediu propice schimburilor de experiență și expertiză ce au la bază transferul de aptitudini și competențe dobândite de tinerii cercetători români aflați în diaspora și cei din țară, în vederea consolidării cooperării între aceștia.

Condiții de acordare:

– finanțarea se asigură pentru un tânăr cercetător român din diaspora (cu cetățenie română la momentul depunerii aplicației) cu vizibilitate și recunoaștere internațională, pentru a desfășura un stagiu de cercetare împreună cu un grup performant dintr-o instițutie de cercetare din România;

–cercetătorul trebuie sa aibă o experiență în activitatea de CDI cuprinsă între 2-9 ani de la obținerea titlului de doctor în științe, în instituții prestigioase din străinătate și să fie angajat în prezent într-o instituție din străinătate;

– cercetătorul nu a avut o relație contractuală cu instituția gazdă în ultimii 5 ani;

– cererea de finanțare este depusă de către un responsabil angajat în cadrul instituției gazdă, cu cel puțin o lună înainte de data planificată pentru efectuarea vizitei.

Cheltuieli eligibile:

-cheltuieli de transport;

-cazare și diurnă (maxim 60 Euro/zi /echivalent lei).

Durata: maximum 30 de zile, dar nu mai puțin de 15 zile.

Vizitele se vor efectua pe parcursul anului 2019 și se vor finaliza până la data de 10 decembrie 2019.

Proces de depunere:

• Cererile de finanţare se depun prin intermediul platformei on-line www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea şi în format tipărit, în regim continuu, până la data de 30 septembrie 2019, ora 16:00;

• Platforma on-line www.uefiscdi-direct.ro va fi disponibilă după data de 4 iunie 2019;

PERSOANE DE CONTACT CMCS-UBB :

Adriana Mangu (e-mail: adriana.mangu@ubbcluj.ro;  tel:0264-405300 int. 5374 sau 0264-405374)

Corina Man (e-mail: corina.man@ubbcluj.ro;  tel:0264-405300 int. 5374 sau 0264-405374)