Pachetul de informații al competiției este disponibil aici.

Scop: Dezvoltarea resursei umane din sistemul național de cercetare-dezvoltare și creșterea vizibilității cercetării românești prin publicarea și prezentarea la conferințe internaționale de prestigiu a celor mai semnificative rezultate, prin efectuarea de stagii de pregătire și prin asigurarea accesului la infrastructură/biblioteci/arhive/baze de date internaționale.

Condiții de acordare: 

– finanțarea se asigură pentru un cercetător/cadru didactic angajat într-o instituție de cercetare de drept public din România, pentru:

  • participare la o conferință cu lucrare invitată sau acceptată spre prezentare;
  • stagiu/curs de pregătire în străinătate pentru înțelegerea/învățarea unei noi tehnici necesare utilizării unui echipament existent în instituție;
  • publicare în regim open acces;
  • acces la infrastructuri de cercetare neexistente în România (inclusiv biblioteci/arhive/baze de date);
  • activități necesare protejării drepturilor de proprietate intelectuală.

-solicitantul este doctor în științe sau doctorand aflat în stagiu legal; o persoană poate beneficia de finanțare o singură dată pe fiecare tip de activitate.

Buget: valoarea unui proiect este de maximum 22.000 lei.

Cheltuieli eligibile:

  • Cheltuieli pentru transport, cazare, diurna, taxa de participare (conferințe și cursuri de pregătire; stagii de pregătire)
  • Cheltuieli pentru publicare open access
  • Cheltuieli pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală (taxe și servicii de consultanță)
  • Cheltuieli pentru acces infrastructură, baze de date/biblioteci/arhive;
  • Cheltuieli indirecte – max.10%

Activitățile finanțate prin prezenta competiție trebuie sa fie finalizate până în 10 decembrie 2019.

Cererile de finanţare se depun prin intermediul platformei on-line www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea şi în format tipărit
• Cererile de finanţare se depun în regim continuu, până la data de 30 septembrie 2019, ora 16:00
• Platforma on-line www.uefiscdi-direct.ro  va fi disponibilă după data de 4 iunie 2019
Documente necesare depunerii:

Declarație pe propria răspundere a directorului de proiect (cercetători/doctoranzi)

NOTĂ: Doctoranzii trebuie să atașeze o adeverință eliberată de Școala Doctorală din UBB care să ateste calitatea de doctorand aflat în stagiul legal de doctorat.

 

Persoana de contact CMCS:

Corina Man (e-mail: corina.man@ubbcluj.ro, Tel:0264-405300 int.5374 sau 0264-405374)

Adriana Mangu (e-mail: adriana.mangu@ubbcluj.ro, Tel:0264-405300 int.5374 sau 0264-405374)