Pachetul de informații al competiției este disponibil aici.

Scop: Capitalizarea expertizei şi experienţei acumulate de cercetători români de prestigiu din diaspora, în manifestări ştiinţifice care facilitează transferul de competenţe, în vederea creării unui spaţiu al dialogului şi al colaborării între cercetătorii români, indiferent de locul unde trăiesc şi lucrează.

Condiții de acordare:

– finanțarea se asigură pentru un cercetător român din diaspora (cu cetățenie română la momentul depunerii aplicației) cu vizibilitate și recunoaștere internațională, pentru a participa activ la manifestări științifice ale organizațiilor de cercetare din România, inclusiv pentru a conferenția pe teme de interes științific și tehnologic cu impact pentru comunitatea științifică din România

– cercetătorul invitat trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • are o experiență în activitatea CDI de peste 10 ani de la obținerea titlului de doctor in științe;
  • este angajat, in prezent, intr-o institutie din străinatate.
  • nu a avut o relație contractuală cu instituția gazdă în ultimii 5 ani.

– cererea de finanțare este depusă de către un responsabil angajat la instituția gazdă, cu cel puțin o lună înainte de data planificată pentru efectuarea vizitei

Cheltuieli eligibile: 

  • cazare și diurnă (maxim 120 Euro/zi/echivalent lei).
  • cheltuieli de transport

Durata: o săptămână.

 

Vizitele se vor efectua pe parcursul anului 2019 și se vor finaliza până la data de 10 decembrie 2019.

Depunere continuă: aplicațiile se depun într-o sigură etapă, folosind platforma www.uefiscdi-direct.ro, în regim continuu până la data de 30 septembrie 2019.

Platforma on-line www.uefiscdi-direct.ro va fi disponibilă după data de 4 iunie 2019;

 

PERSOANE DE CONTACT CMCS-UBB :

Adriana Mangu, (e-mail: adriana.mangu@ubbcluj.ro, tel: int. 5374 sau  0264-405374)

Corina Man, (e-mail: corina.man@ubbcluj.ro, tel: int. 5374 sau  0264-405374)