UEFISCDI a lansat competitia – 2021 – pentru finantarea proiectelor de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente – TE; detalii asupra competitiei se gasesc la https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-cercetare-pentru-stimularea-tinerelor-echipe-independente.

 

INFORMATII UTILE

SCOPUL COMPETITIEI: Sprijinirea tinerilor cercetatori, doctori in stiinte, pentru crearea sau consolidarea propriei echipe de cercetare si a unui program de cercetare independent.

CRITERII de ELIGIBILITATE pentru directorul de proiect:

  • este doctor in stiinte, avand titlul de doctor relevant pentru tema propusa, obtinut in urma cu cel mult 12 ani fata de momentul depunerii propunerii de proiect;
  • indeplineste standardele minimale de eligibilitate prevazute in Anexa 1 a pachetului de informatii;
  • are la momentul depunerii propunerii de proiect, varsta mai mica sau egala de 45 ani (nu a implinit varsta de 46 ani);
  • este angajat in institutia gazda, pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata care acopera cel putin perioada contractului de finantare sau are acordul de angajare, din partea institutiei gazda, cel putin pe perioada contractului de finantare;
  • poate depune o singura propunere de proiect de tip TE, PD sau PCE – competitiile 2021; in cazul in care directorul de proiect conduce un proiect de tip PD sau TE aflat in derulare – la data de inchidere a perioadei de depunere a cererilor de finantare, in ultimele 12 luni de derulare ale proiectului – poate candida pentru obtinerea unei finantari pentru un proiect de tip TE 2021, care va incepe ulterior finalizarii proiectului aflat in derulare; nu a fost director de proiect PCE sau PCCF.

ECHIPA PROIECTULUI este decisa de directorul de proiect, putand fi formata din minimum 3 persoane (inclusiv pozitia de director). Din echipa proiectului pot face parte cercetatori, postdoctoranzi, doctoranzi si masteranzi care au la momentul depunerii propunerii de proiect, varste mai mici sau egale cu 45 ani (nu au implinit vârsta de 46 ani).

DURATA unui proiect este de minimum 18 luni – maximum 24 luni.

BUGETUL unui proiect este de maximum 450.000,00 lei pentru 24 de luni. Finanţarea maximă acordată pentru un proiect cu o durată mai scurtă de 24 de luni se calculează proporţional cu durata proiectului raportată la 24 de luni.

Bugetul alocat prezentei competitii, pentru intreaga perioada de derulare a proiectelor este de 70.000.000 lei.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

– cheltuieli de personal – includ salariile membrilor echipei de cercetare cu toate contributiile (angajat+angajator);

– cheltuieli de logistica – includ achizitia de echipamente, consumabile de laborator, cheltuieli materiale, cheltuieli pentru diseminare, informare-documentare, acces la infrastructura tertilor, conform H.G. 134/2011;

– cheltuieli de deplasare – sunt aferente deplasarilor in tara sau in strainatate ale membrilor echipei de cercetare, pentru stagii de documentare sau cercetare, participari la manifestari stiintifice de prestigiu din domeniul proiectului; se pot finanta si cheltuieli de deplasare ale unor colaboratori din tara sau din strainatate sau ale unor participanti la manifestarile stiintifice organizate in cadrul proiectului, cu respectarea prevederilor legale;

– cheltuieli indirecte (regie)– reprezinta 20% din cheltuielile directe: personal + deplasari + logistica (exceptand valoarea cheltuielilor pentru echipamente CD)

 

DEPUNEREA PROPUNERILOR DE PROIECTE:

-se realizeaza prin intermediul platformei on-line https://uefiscdi-direct.ro/ nefiind necesara depunerea si in format tiparit;

-platforma de depunere on-line a cererilor de finantare va fi disponibila incepand cu data de 10 iunie 2021;

termenul limita pentru depunerea cererilor de finantare este 07 iulie 2021, ora 16.

Pentru sprijin si suport administrativ (declaratii, anexe, semnaturi institutionale, buget, etc.) va rugam sa contactati Centrul pentru Managementul Cercetarii Stiintifice – UBB, pe email, la adresa cercetare@ubbcluj.ro.