UEFISCDI a lansat competitia – 2021 – pentru finantarea proiectelor de cercetare exploratorie – PCE; detalii asupra competitiei se gasesc la https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-cercetare-exploratorie.

 

INFORMATII UTILE

SCOPUL COMPETITIEI: Sprijinirea si promovarea cercetarii stiintifice fundamentale, interdisciplinare si/sau exploratorii din Romania. Programul se adreseaza cercetatorilor cu performante demonstrate prin calitatea si recunoasterea internationala a publicatiilor stiintifice.

CRITERII de ELIGIBILITATE pentru directorul de proiect:

  • este doctor in stiinte si indeplineste standardele minimale de eligibilitate prevazute in Anexa 1 a pachetului de informatii;
  • este angajat in institutia gazda, pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata care acopera cel putin perioada contractului de finantare sau are acordul de angajare, din partea institutiei gazda, cel putin pe perioada contractului de finantare;
  • poate depune o singura propunere de proiect de tip TE, PD sau PCE – competitiile 2021; in cazul in care directorul de proiect conduce un proiect de tip PD, TE, PCE sau PCCF aflat in derulare – la data de inchidere a perioadei de depunere a cererilor de finantare, in ultimele 12 luni de derulare ale proiectului – poate candida pentru obtinerea unei finantari pentru un proiect de tip PCE 2021, care va incepe ulterior finalizarii proiectului aflat in derulare.

ECHIPA PROIECTULUI este decisa de directorul de proiect, structura acesteia fiind urmatoarea:

  • directorul de proiect, doctor in stiinte, avand o activitate stiintifica cu relevanta internationala;
  • un numar de cercetatori cu experienta (mai mult de 12 ani de la obtinerea titlului de doctor) care vor fi nominalizati. Se poate indica cel mult o pozitie vacanta de cercetator cu experienta nenominalizata;
  • un numar de cercetatori postdoctorali, doctoranzi si masteranzi. Nominalizarea membrilor echipei din aceasta categorie in cadrul propunerii de proiect este posibila, dar nu este necesara.

DURATA unui proiect este de minimum 24 luni – maximum 33 luni, dar nu mai tarziu de 30.09.2024.

BUGETUL unui proiect este de maximum 1.200.000,00 lei pentru 33 de luni. Finantarea maxima acordata pentru un proiect cu o durata mai scurtă de 33 de luni se calculeaza proportional cu durata proiectului raportata la 33 de luni.

Bugetul alocat prezentei competitii, pentru intreaga perioada de derulare a proiectelor este de 150.000.000 lei.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

– cheltuieli de personal – includ salariile membrilor echipei de cercetare cu toate contributiile (angajat+angajator);

– cheltuieli de logistica – includ achizitia de echipamente, consumabile de laborator, cheltuieli materiale, cheltuieli pentru diseminare, informare-documentare, acces la infrastructura tertilor, conform H.G. 134/2011;

– cheltuieli de deplasare – sunt aferente deplasarilor in tara sau in strainatate ale membrilor echipei de cercetare, pentru stagii de documentare sau cercetare, participari la manifestari stiintifice de prestigiu din domeniul proiectului; se pot finanta si cheltuieli de deplasare ale unor colaboratori din tara sau din strainatate sau ale unor participanti la manifestarile stiintifice organizate in cadrul proiectului, cu respectarea prevederilor legale;

– cheltuieli indirecte (regie)– reprezinta 23% din cheltuielile directe: personal + deplasari + logistica (exceptand valoarea cheltuielilor pentru echipamente CD)

DEPUNEREA PROPUNERILOR DE PROIECTE:

-se realizeaza prin intermediul platformei on-line https://uefiscdi-direct.ro/ nefiind necesara depunerea si in format tiparit;

-platforma de depunere on-line a cererilor de finantare va fi disponibila incepand cu data de 10 iunie 2021;

termenul limita pentru depunerea cererilor de finantare este 07 iulie 2021, ora 16.

Pentru sprijin si suport administrativ (declaratii, anexe, semnaturi institutionale, buget, etc.) va rugam sa contactati Centrul pentru Managementul Cercetarii Stiintifice – UBB, pe email, la adresa cercetare@ubbcluj.ro.