UEFISCDI a lansat competitia – 2021 – pentru finantarea proiectelor de cercetare postdoctorala – PD; detalii asupra competitiei se gasesc la  https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-cercetare-postdoctorala.

 

INFORMATII UTILE

SCOPUL COMPETITIEI: Sprijinirea tinerilor cercetatori, doctori in stiinte, care doresc sa isi dezvolte o cariera profesionala in activitatea de cercetare stiintifica, in institutii de cercetare din Romania.

CRITERII de ELIGIBILITATE pentru directorul de proiect:

  • este doctor in stiinte, avand titlul de doctor relevant pentru tema depusa, obtinut in urma cu cel mult 6 ani fata de momentul depunerii propunerii de proiect;
  • indeplineste standardele minimale de eligibilitate prevazute in Anexa 1 a pachetului de informatii si are la momentul depunerii propunerii de proiect, vârsta mai mică sau egală cu 40 ani (nu a împlinit vârsta de 41 ani);
  • este angajat cu norma intreaga in institutia gazda pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata care acopera cel putin perioada contractului de finanțare, sau are acordul de angajare, din partea institutiei gazda, cel putin pe perioada contractului de finantare;
  • nu a beneficiat de un alt proiect de cercetare de tip PD finantat din fonduri publice, in calitate de director de proiect, dupa terminarea doctoratului si nu a mai fost director al unui proiect de tip TE, PCE sau PCCF;
  • poate depune o singura propunere de proiect de tip PD, TE sau PCE – competitiile 2021;
  • are un acord de mentorat din partea unui conducator de doctorat sau a unui cercetator care a obtinut certificatul de abilitare, angajat sau care are un acord de colaborare in institutia gazda a proiectului, pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata care acopera cel putin perioada contractului, sau are acordul de angajare, din partea instituţiei gazda, cel putin pe perioada contractului. Mentorul indeplineste standardele minimale de eligibilitate definite in Anexa 1 din pachetul de informatii;

DURATA unui proiect este de minimum 12 luni – maximum 24 luni.

BUGETUL unui proiect pentru 24 de luni este de 250.000 lei.

Bugetul alocat prezentei competitii, pentru intreaga perioada de derulare a proiectelor este de 30.000.000 lei.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

– cheltuieli de personal – includ salariile directorului de proiect si ale mentorului cu toate contributiile (angajat+angajator). Salarizarea mentorului este optionala si nu poate depasi 1.000 de lei/lună;

– cheltuieli de logistica – includ achizitia de echipamente, consumabile de laborator, cheltuieli materiale, cheltuieli pentru diseminare, informare-documentare, acces la infrastructura tertilor, etc., conform H.G. 134/2011;

– cheltuieli de deplasare – se aloca numai directorului de proiect pentru stagii de documentare/cercetare, participari la manifestari stiintifice de prestigiu, in tara sau in strainatate;

– cheltuieli indirecte (regie) – reprezinta 20% din cheltuielile directe: personal + deplasari + logistica (exceptand valoarea cheltuielilor pentru echipamente CD)

DEPUNEREA PROPUNERILOR DE PROIECTE:

– se realizeaza prin intermediul platformei on-line https://uefiscdi-direct.ro/ nefiind necesara depunerea si in format tiparit;

– platforma de depunere on-line a cererilor de finantare va fi disponibila incepand cu data de 10 iunie 2021;

termenul limita pentru depunerea cererilor de finantare este 07 iulie 2021, ora 16.

Pentru sprijin si suport administrativ (declaratii, anexe, semnaturi institutionale, buget, etc.) va rugam sa contactati Centrul pentru Managementul Cercetarii Stiintifice – UBB prin email, la adresa cercetare@ubbcluj.ro.