Pachet de informații aferent competiţiei programului Advanced Fellowship-UBB (competiție închisă)

SCOP

Pentru a susţine profilul world-class, UBB a înfiinţat Institutul de Studii Avansate în Ştiinţă şi Tehnologie (Institutul STAR-UBB). În vederea realizării misiunii sale, în cadrul proiectului 33PFE/2018 (INFRASTRUCTURA STRATEGICĂ LA UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DE TEHNOLOGII NOI ȘI EMERGENTE – 2018-2020), câștigat prin competiţia organizată în anul 2018 de către Ministerul Cercetării și Inovării, Institutul STAR-UBB, prin Consiliul Științific al UBB (CS-UBB), lansează call-ul pentru competiția 4 (perioada septembrie-octombrie 2020), pentru următorul program:

 1. ADVANCED FELLOWSHIPS – INTERNE
 • Cel mult 14 Advanced Fellowships Interne în cadrul competiției 4 desfășurată în perioada 01.09.2020-01.11.2020, dedicate susținerii infrastructurii strategice de cercetare de la UBB și integrării acesteia în activități CDI și didactice multidisciplinare (rUBB):
 • 5 fellowship-uri dedicate excelenţei în activităţile de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI);
 • 2 fellowship-uri dedicate excelenţei în activitatea de inovare (ţintind servicii inovative către comunitate, cu accent pe componenta de inovare din CDI);
 • 4 fellowship-uri dedicate componentei de excelență didactică susţinută de cercetarea științifică;
 • 1 fellowship dedicate componentei de excelenţă sportivă susţinută de cercetarea științifică;
 • 2 fellowship-uri dedicate excelenţei artistice/culturale.

Calendar:

 • Termen de depunere a cererilor de finanţare: 30.06.2020
 • Termen de evaluare a cererilor de finanţare: 15.07.2020

Informații generale:

 • Perioada de derulare a fiecărui fellowship este de max. două luni cu încadrare în intervalul menționat;
 • Alocarea financiară brută pentru fiecare Advanced Fellowship Intern este de 5800 RON, corespunzătoare unei norme de 40 ore pe lună și se va acorda prin încheierea unui contract individual de muncă/contract de prestări servicii.

Condiții de participare:

 • Sunt eligibile să aplice cadrele didactice/de cercetare din UBB și din țară, care dețin titlul de doctor;
 • Dosarul de candidatură trebuie să conţină:
 • CV-ul semnat de către candidat, incluzând lista de contribuţii academice relevante – se evidenţiază contribuţiile care sunt legate de tipul de fellowship vizat;
 • Proiectul pentru Advanced Fellowship Intern, de maximum 3 pagini, în format liber, în care candidatul descrie activităţile pe care le va desfăşura în cadrul Institutului STAR-UBB, în concordanţă cu obiectivele şi misiunea Institutului şi cu tipul de fellowship pe care îl vizează; se va specifica stadiul de realizare, în cazul în care activitățile propuse fac parte dintr-un efort de cercetare deja început. Proiectul va evidenția măsura în care va fi folosită/dezvoltată și/sau integrată infrastructura rUBB în activități complexe (CDI, didactic, cultural, sau sportiv);
 • Scrisoare de accept din partea unității de cercetare în care se vor derula activitățile propuse. Scrisoarea trebuie să conțină elemente convingătoare privind acceptarea candidatului și capacitatea de susținere a proiectului în cadrul unității de cercetare. Constituie un avantaj nivelul de acreditare al unității de cercetare;

Evaluarea aplicațiilor:

 • La contribuţii academice egale, traiectoria de cercetare constituie un avantaj pentru fellowship-urile asociate activităţilor de CDI şi serviciilor inovative, iar traiectoria didactică un avantaj pentru fellowship-urile asociate excelenţei didactice, sportive şi artistice/culturale. De asemenea, proiectele care se încadrează și în strategia UBB Goes Green pot dobândi un avantaj;
 • Dosarele de candidatură se depun în termenele specificate la Centrul pentru Managementul Cercetării Ştiinţifice (CMCS), prin e-mail adresat doamnei Bianca Crainic-Irimie (bianca.irimie@ubbcluj.ro);
 • Selecţia aplicaţiilor va fi făcută de Colegiul Operativ al CS-UBB (luându-se în calcul CV-ul, contribuţiile academice şi proiectul propus).

Rezultate așteptate:

 • Fiecare beneficiar al programului Advanced Fellowship Intern va susţine minimum două conferinţe/seminarii/workshop-uri/prezentări publice pe tema proiectului, care vor fi promovate/diseminate prin intermediul Institutului STAR-UBB;
 • La finalizarea perioadei de derulare a fellowship-ului, în termen de 10 zile lucrătoare, fiecare beneficiar va înainta în atenţia CS-UBB un raport (max. două pagini) în care va prezenta impactul rezultatelor științifice și măsura în care rezultatele obţinute au contribuit la dezvoltarea capabilităților infrastructurii de cercetare a UBB în zona tehnologiilor noi și emergente.