Centralizator privind candidații finanțați cu bursă specială pentru activitatea științifică în anul universitar 2019-2020

Regulament privind acordarea burselor speciale pentru activitatea științifică la Universitatea Babeș-Bolyai

Regulament privind acordarea burselor pentru studenți – ciclurile de studii licență și masterat

Cerere pentru acordarea bursei speciale pentru activitatea științifică (ro) / Application form (en)

Hot. CA-UBB nr.11094/13.06.2016 cu privire la Regulamentul de organizare și funcționare al Institutului de Studii Avansate în Știință și Tehnologie al Universității Babeș-Bolyai (Institutul STAR-UBB)

Calendarul competiției:

  • transmiterea către CMCS a dosarelor de candidatură  însoțite de un proces verbal al clasamentului studenților pe facultăți, împreună cu un proces verbal care să cuprindă lista de priorități a solicitanților și procedura de ierarhizare aplicată: 31 octombrie 2019;
  • selecția finală realizată de CS-UBB: 1 – 15 noiembrie 2019;
  • anunțarea rezultatelor: 15 noiembrie 2019;
  • finalizarea semnării contractelor de finanțare: 26 noiembrie 2019.

Transmiterea dosarelor se poate face prin Registratura UBB, în atenția d-nei Augusta Ploscariu

Persoane de contact CMCS: augusta.ploscariu@ubbcluj.ro (telefon 0264-405-300, int.5110).