Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCE-2016-0474

Titlul: Design computațional al unor polimeri cationici ca vectori genetici

Director de proiect: Prof. Dr. Titus Beu

Data concursului: 13.09.2017

Tipul postului: de cercetare

Detalii: română/engleză