PREAMBUL

Pentru susţinerea profilului world-class, se continuă programul de consolidare şi susţinere a cercetării de excelenţă la Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) prin proiectul „Reţeaua academică de cercetare de excelenţă STAR-UBB (STAR-UBB-N)” https://cercetare.ubbcluj.ro/ro/proiect-pfe-550-ubb-%cb%9dreteaua-academica-de-cercetare-de-excelenta-star-ubb-star-ubb-n%cb%9d/, proiect care are la bază modelul Science, Technolgy, Engineering and Mathematics (STEM+) implementat la nivel instituţional, sub coordonarea Institutului de Studii Avansate în Știință și Tehnologie – STAR-UBB - (STAR - Scientific and Technological Advanced Research).  STAR-UBB-N este constituită din şase centre academice de ştiinţă (centre care coordonează şi corelează activităţile de CDI din laboratoare/unități CDI de la facultăţi, bazate pe infrastructura strategică a UBB), în coordonarea Institutului STAR-UBB. Centrele academice de ştiinţă înfiinţate prin proiect sunt: 1. Centrul Virtual Labs asociat Școlii Academice de Ştiinţele Naturii şi ale Vieţii; 2. Centrul Virtual & Practical Engineering asociat Școlii Academice de Inginerie şi Tehnologie; 3. Centrul eHealth/tHealth asociat Școlii Academice de Sănătate; 4. Centrul Big Data & Machine Learning asociat Școlii Academice de Ştiinţe Sociale; 5. Centrul Digital Arts & Humanities asociat Școlii Academice de Ştiinţe Umaniste şi Arte; 6. Centrul Ethics & Sacred Musics asociat Școlii Academice de Teologie. Temele centrelor au fost selectate pentru a reflecta: (1) priorităţi europene; (2) demersuri multi/inter/transdisciplinare; (3) necesităţile de dezvoltare profesională şi ştiinţifică a resursei umane la nivel de secol XXI; (4) capacităţi/avantajele competitive strategice ale UBB. Proiectul își propune astfel întărirea și coordonarea multinivelară și în rețea a infrastructurii academice/științifice strategice a UBB, a Școlilor academice din UBB și a Institutului STAR-UBB. Domeniul asumat al proiectului, conform caracterului UBB de inter, multi şi transdisciplinaritate, este cel al tehnologiilor noi şi emergente iar specificul tehnologiilor promovate prin prezentul proiect se află sub cupola definită de UBB prin proiectul de specializare inteligentă InfoBioNano4Health. Astfel prin înfiinţarea reţelei STAR-UBB-N este stimulată  dezvoltarea multi/inter/transdisciplinară în cultura academică a UBB, cu impact pozitiv asupra activităţilor de CDI şi asupra competitivității academice a UBB.

Institutul STAR-UBB  prin Consiliul Știinţific al acestuia şi cu sprijinul Consiliului Știinţific de Coordonare al STAR-UBB-N lansează în 2023 aplicaţii academice pentru următoarele programe:

I. ADVANCED FELLOWSHIPS INTERNE:

I.1. POSTDOCTORAL ADVANCED FELLOWSHIPS

I.2. DOCTORAL ADVANCED FELLOWSHIPS

II. ADVANCED FELLOWSHIPS EXTERNE:

II.1. INTERNATIONAL ADVANCED FELLOWSHIPS

 

DETALII COMPETIȚII

I.1. POSTDOCTORAL ADVANCED FELLOWSHIPS

Condiţii generale de participare:

 • Cercetători postdoctoranzi care derulează activităţi de CDI de excelenţă, proveniţi din UBB şi din alte instituţii de prestigiu din România, care vor iniţia şi dezvolta proiecte de cercetare în special în zona tehnologiilor noi şi emergente de tip BioNano4Health în sprijinul noilor tematici ştiintifice şi direcţiilor de dezvoltare initiate în cadrul Reţelei STAR-UBB-N[1], sub îndrumarea coordonatorilor ştiinţifici din echipa de implementare a proiectului, activând în cadrul celor 6 Școli de Știință și cu accent pe interdisciplinaritate și pe integrarea diverselor componente ale rețelei STAR-UBB-N;
 • Cercetătorul a obţinut titlul de doctor în urmă cu cel mult 5 ani faţă de momentul depunerii dosarului de candidatură (cel mai târziu în data de 16.01.2018);
 • Cercetătorii care au mai fost finanțați, pe aceeași nivel (postdoctorat), dintr-un alt proiect PFE al UBB nu sunt eligibili.
Număr de fellowships acordate în competiţie: 8
Perioada de derulare a fiecărui fellowship: Maximum 3 luni  în intervalul martie – august 2023
Suma alocată pentru fiecare fellowship/lună: 6485 lei (cu toate contribuţiile angajat/angajator)/ plata se va face în luna următoare realizării activităţii
Forma de remunerare: Contract individual de muncă / minimum 41 ore lunar, cu prezenţă fizică în UBB minimum o săptămână/lună
Dosarele de candidatură:

 • se transmit în format word şi pdf, prin email adresat dnei Mihaela Neamţ (mihaela.neamt@ubbcluj.ro)

Conţinut dosar:

 • CV în format europass incluzând lista de contribuţii academice relevante ale candidaților (maximum 10 publicații) (maximum 3 pagini);
 • Proiectul pentru Advanced Fellowship – maximum 3 pagini, în format liber, în care se descriu activităţile pe care le vor desfăşura în cadrul unuia dintre cele 6 centre academice de ştiinţă din cadrul reţelei STAR-UBB-N;
 • Recomandare sau scrisoare de susţinere din partea coordonatorului unui grup/centru/institut acreditat, din cadrul unuia din cele 6 centre academice de ştiinţă din cadrul reţelei STAR-UBB-N sau a Institutului STAR-UBB;

Evaluarea dosarelor va fi făcută de Consiliului Știinţific de Coordonare al STAR-UBB-N, cu sprijinul Consiliului Științific al UBB, conform condiţiilor generice de evaluare folosite de către Consiliul Știinţific al UBB https://cercetare.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2022/04/evaluare_generic_UBB_martie2022_site.pdf

Ca urmare a implementării proiectului de tip Postdoctoral Advanced Fellowship la UBB, fiecare beneficiar are obligaţia:

 • de a organiza (on-line/on-site) sub egida rețelei STAR-UBB-N minimum două conferinţe/comunicări ştiinţifice/seminarii ştiinţifice/workshop-uri (în perioada de derulare a fellowshipului)  pe teme legate de tehnologii noi și emergente în paradigma InfoBioNano4Health, în vederea susţinerii direcţiilor de dezvoltare ale celor 6 centre academice de ştiinţă din cadrul STAR-UBB-N;
 • de a realiza şi trimite spre publicare minimum o lucrare ştiinţifică în colaborare cu un cadru didactic/cercetător din cadrul STAR-UBB-N, pe teme de cercetare științifică multi şi transdisciplinară cu relevanță pentru reţeaua STAR-UBB-N/ Şcolile Academice de Ştiinţă ale UBB în reviste/proceedings-uri indexate WoS/Scopus/Erih+. Termenul de realizare a draftului lucrării este luna august 2023;
 • de a transmite la sfârşitul fiecărei luni, un raport de activitate în care se va menţiona stadiul implementării proiectului, avizat de către coordonatorul ştiinţific din STAR-UBB-N;
 • de a se asigură că orice publicaţie/rezultat apărut (inclusiv conferinţe/comunicări ştiinţifice/seminarii ştiinţifice/workshop-uri )  şi raportat în urma activităţilor finanţate prin programul  Postdoctoral Advanced Fellowship-UBB va avea menţionat numele finanţatorului (Universitatea Babeş-Bolyai) şi datele contractului de finanţare (nr.21PFE/ 30.12.2021, ID: PFE-550-UBB)
In urma derulării activităţilor proiectului – în sistem on-line sau on-site – beneficiarii programului Postdoctoral Advanced Fellowship, vor primi statutul de fellow al UBB cu o afiliere de minimum 6 luni (februarie-august 2023) şi un certificat de atestare în acest sens.
CALENDAR COMPETIŢIE
Lansarea competiţiei 16.12.2022
Depunere dosare 16.01.-23.01.2023
Verificare-evaluare dosare 25.01.-02.02.2023
Informare asupra rezultatelor preliminare (prin email) 03.02.-07.02.2023
Contestaţii 08.02.2023
Informare asupra rezultatelor finale (prin email) 13.02.-14.02.2023

 

I.2. DOCTORAL ADVANCED FELLOWSHIPS

Condiţii generale de participare:

 • Studenţi doctoranzi proveniţi din UBB, care derulează în cadrul programelor individuale de pregătire doctorală, activităţi de CDI care se încadrează în tematicile ştiintifice şi direcţiilor de dezvoltare asumate în cadrul Reţelei STAR-UBB-N[1] sub îndrumarea coordonatorilor ştiinţifici din echipa de implementare a proiectului, activând în cadrul celor 6 Școli de Știință și cu accent pe interdisciplinaritate și pe integrarea diverselor componente ale rețelei STAR-UBB-N;
 • Studenţii doctoranzi trebuie să fie înmatriculaţi în cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare la UBB inclusiv în luna august 2023;
Număr de fellowships acordate în competiţie: 7
Perioada de derulare a fiecărui fellowship: Maximum 2 luni  în intervalul martie – august 2023
Suma alocată pentru fiecare fellowship/lună: 3000 lei prin alocarea unei burse lunare/ plata se va face în luna următoare realizării activităţii
Dosarele de candidatură:

 • se transmit în format word şi pdf, prin email adresat dnei Mihaela Neamţ (mihaela.neamt@ubbcluj.ro)

Conţinut dosar:

 • CV în format europass, incluzând lista de contribuţii academice relevante ale candidaților (maximum 2 pagini);
 • Proiectul pentru Doctoral Advanced Fellowship – maximum 3 pagini, în format liber, în care este evidenţiată măsura în care tema de doctorat se încadrează în tematicile ştiintifice şi direcţiilor de dezvoltare asumate în cadrul Reţelei STAR-UBB-N;
 • Recomandare sau scrisoare de susţinere din partea din partea coordonatorului unui grup/centru/institut acreditat, din cadrul unuia din cele 6 centre academice de ştiinţă din cadrul reţelei STAR-UBB-N/Institutului STAR-UBB/conducătorilor de doctorat;

Selecţia va fi făcută de Consiliului Știinţific de Coordonare al STAR-UBB-N, cu sprijinul Consiliilor Consultative ale celor 6 centre;

Ca urmare a implementării proiectului în cadrul Programului Doctoral Advanced Fellowship la UBB, fiecare beneficiar are obligaţia:

 • de a organiza (on-line/on-site) sub egida rețelei STAR-UBB-N minimum o prezentare a  proiectului propus în competiţie, în cadrul unor sesiuni  de informare organizate în cadrul celor 6 centre academice de ştiinţă din cadrul STAR-UBB-N, cu sprijinul coordonatorilor centrelor din reţea;
 • de a realiza şi trimite spre publicare minimum o lucrare ştiinţifică în colaborare cu un cadru didactic/cercetător din cadrul STAR-UBB-N, pe teme de cercetare științifică multi şi transdisciplinară cu relevanță pentru reţeaua STAR-UBB-N/ Şcolile Academice de Ştiinţă ale UBB/Institutul STAR-UBB, în reviste/proceedings-uri indexate WoS/Scopus/Erih+. Termenul de realizare a draftului lucrării este luna august 2023;
 • de a se asigura că orice publicaţie/rezultat apărut (inclusiv la conferinţe/comunicări ştiinţifice/seminarii ştiinţifice/workshop-uri și ȋn teza de doctorat)  şi raportat în urma activităţilor finanţate prin programul  Postdoctoral Advanced Fellowship-UBB va avea menţionat numele finanţatorului (Universitatea Babeş-Bolyai) şi datele contractului de finanţare (nr.21PFE/ 30.12.2021, ID: PFE-550-UBB);
 • de a transmite la sfârşitul fiecărei luni, un raport de activitate în care se va menţiona stadiul implementării proiectului, avizat de către coordonatorul din UBB.
In urma derulării activităţilor proiectului – în sistem on-line sau on-site – beneficiarii programului Doctoral Advanced Fellowships, vor primi statutul de fellow al UBB cu o afiliere de minimum 6 luni (februarie-august 2023) şi un certificat de atestare în acest sens.
CALENDAR COMPETIŢIE
Lansarea competiţiei 16.12.2022
Depunere dosare 16.01.-23.01.2023
Verificare-evaluare dosare 25.01.-02.02.2023
Informare asupra rezultatelor preliminare (prin email) 03.02.-07.02.2023
Contestaţii 08.02.2023
Informare asupra rezultatelor finale 13.02.-14.02.2023

 

 II.1. INTERNATIONAL ADVANCED FELLOWSHIPS

Condiţii generale de participare:

 • Cadre didactice / Cercetători internaţionali de prestigiu din străinătate (e.g., highly cited researchers, cercetători de la universităţi Top 500, cercetători cu rezultate și impact consistent ȋn literatura de specialitate) care derulează activităţi de CDI de excelenţă şi care, în cadrul Programului International Advanced Fellowships vor dezvolta şi implementa teme şi proiecte de cercetare în special în zona tehnologiilor noi şi emergente în paradigma BioNano4Health în sprijinul noilor tematici ştiintifice şi direcţiilor de dezvoltare initiate în cadrul Reţelei STAR-UBB-N[1];
 • Cercetătorii vor activa în cadrul celor 6 centre academice de ştiinţă din cadrul rețelei STAR-UBB-N cu sprijinul Consiliului Știinţific de Coordonare al STAR-UBB-N;
 • Cercetătorii care au mai fost finanțați, pe aceeași nivel (cercetători internaţionali), dintr-un alt proiect PFE al UBB nu sunt eligibili.
Număr de fellowships acordate în competiţie: 12
Perioada de derulare a fiecărui fellowship: Maximum o lună în intervalul martie –august 2023
Suma alocată pentru fiecare fellowship/lună: 10000 lei cu toate contribuţiile – plata se va face în luna următoare realizării activităţii
Forma de remunerare: Contract de prestări servicii  / minimum 49 ore lunar cu prezenţă fizică de minim o săptămână în UBB
Dosarele de candidatură:

 • se transmit în format word şi pdf, prin email adresat dnei Mihaela Neamţ (mihaela.neamt@ubbcluj.ro)

Conţinut dosar:

 • CV-ul în format europass, incluzând lista de contribuţii academice relevante ale candidaților (maximum 10 publicații) (3 pagini);
 • Proiectul pentru International Advanced Fellowship – maximum 3 pagini, în format liber, în care se descriu activităţile pe care le vor desfăşura în cadrul unuia dintre cele 6 centre academice de ştiinţă din cadrul reţelei STAR-UBB-N;
 • Recomandare sau scrisoare de susţinere din partea din partea coordonatorului unui grup/centru/institut acreditat, din cadrul unuia din cele 6 centre academice de ştiinţă din cadrul reţelei STAR-UBB-N sau a Institutului STAR-UBB;

Evaluarea dosarelor va fi făcută de Consiliului Știinţific de Coordonare al STAR-UBB-N cu avizul boardului Consiliului Știinţific al Institutului STAR-UBB, conform condiţiilor generice de evaluare folosite de către Consiliul Știinţific al UBB https://cercetare.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2022/04/evaluare_generic_UBB_martie2022_site.pdf

Ca urmare a implementării proiectului în cadrul Programului International Advanced Fellowships la UBB, fiecare beneficiar are obligaţia:

 • de a organiza (on-line/on-site) sub egida rețelei STAR-UBB-N minimum o conferinţă/comunicare ştiinţifică/seminar ştiinţific/workshop/curs pe teme legate de tehnologii noi și emergente în paradigma InfoBioNano4Health, în vederea susţinerii direcţiilor de dezvoltare ale celor 6 centre academice de ştiinţă din cadrul STAR-UBB-N;
 • de a realiza şi trimite spre publicare minimum o lucrare ştiinţifică în colaborare cu un cadru didactic/cercetător din cadrul STAR-UBB-N, pe teme de cercetare științifică multi şi transdisciplinară cu relevanță pentru reţea/ Şcolile Academice de Ştiinţă ale UBB/Institutul STAR-UBB, în reviste/proceedings-uri indexate WoS/Scopus/Erih+;
 • de a se asigură că orice publicaţie/rezultat apărut (inclusiv conferinţe/comunicări ştiinţifice/seminarii ştiinţifice/workshop-uri/cursuri)  şi raportat în urma activităţilor finanţate prin programul  International Advanced Fellowship-UBB va avea menţionat numele finanţatorului (Universitatea Babeş-Bolyai) şi datele contractului de finanţare (nr.21PFE/ 30.12.2021, ID: PFE-550-UBB);
 • de a transmite la sfârşitul lunii în care s-a derulat grantul,  un raport de activitate în care se va menţiona stadiul implementării/realizării proiectului, avizat de către coordonatorul ştiinţific din UBB.
In urma derulării activităţilor proiectului – în sistem on-line sau on-site – beneficiarii programului International Advanced Fellowships, vor primi statutul de fellow al UBB cu o afiliere de minimum 6 luni (februarie-august 2023) şi un certificat de atestare în acest sens.
CALENDAR COMPETIŢIE
Lansarea competiţiei 16.12.2022
Depunere dosare 16.01.-23.01.2023
Verificare-evaluare dosare 25.01.-02.02.2023
Informare asupra rezultatelor preliminare (prin email) 03.02.-07.02.2023
Contestaţii 08.02.2023- interval orar 9-14
Informare asupra rezultatelor finale 13.02.-14.02.2023

 [1] Lista direcţiilor de dezvoltare initiate în cadrul STAR-UBB-N se regăsesc în anexa 1

Anexa 1. Principale direcții de dezvoltare științifică a Centrelor din cadrul reţelei STAR-UBB-N