PNCDI II – Programul ”Resurse Umane” – Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente (TE)


Proiectele de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente au ca scop sprijinirea tinerilor cercetători, doctori în ştiinţe, pentru consolidarea unei echipe de cercetare şi a unui  program de cercetare independent.

Proiecte de tip TE derulate în cadrul UBB: