Proiectele de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente au ca scop sprijinirea tinerilor cercetători, doctori în ştiinţe, pentru consolidarea unei echipe de cercetare şi a unui  program de cercetare independent.

Proiecte de tip TE derulate în cadrul UBB: