Apelul NEURON ERA-NET Cofund, vizează cercetarea europeană comună privind întreținerea, îmbunătățirea și refacerea sănătății umane care sunt de o importanță fundamentală și prioritară la nivel mondial.

Propunerile de proiecte trebuie să acopere cel puțin una din următoarele arii tematice:

– cercetare fundamentală despre investigarea consecințelor stimulilor externi asupra sistemului nervos central la nivel biologic și funcțional. Acestea pot include dezvoltarea resurselor inovative sau comune, precum și noile tehnologii pentru predicție, prevenirea sau tratamentul bolilor;
– cercetare clinică, inclusiv exploatarea de noi și/sau seturi de date clinice existente, pentru a dezvolta noi strategii de diagnostic, terapie, și neuroreabilitare bazată pe tehnologie pentru boli după stimuli externi asupra sistemului nervos central.

Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor de proiecte este 8 martie 2018 ora 14:00 (CET).
Termenul limită pentru depunerea propunerilor finale de proiecte este 26 iunie 2018 ora 14:00 (CET).

Mai multe informații cu privire la competiție se găsesc aici