În cadrul proiectului ERA-NET Cofund Quantum Technologies (QuantERA) s-a lansat lansat apelul QuantERA 2019 care urmăreşte stabilirea de colaborări ce explorează ştiinţa multidisciplinară avansată şi/sau de inginerie de ultimă oră cu potențial de iniţiere/promovare de noi linii de tehnologii cuantice și de susținere a Europei în topul viitorului acestor arii tehnologice.

Obiective apelului sunt stimularea și intensificarea cercetării în domeniul tehnologiilor cuantice (QT) la nivel european prin crearea unui cadru pentru finanțarea proiectelor de colaborare transnaționale și, mai general, coordonarea programelor naționale și regionale pentru cercetare în acest domeniu, sprijinirea luării măsurilor suplimentare pe drumul spre deblocarea potențialului industrial larg recunoscut al QT, răspunzând la nevoile societății actuale și de care beneficiază publicul larg.

Depunerea se face într-o singură etapă, iar evaluarea se vor face în două etape. Pre-propunerea (max. 12 pagini) şi propunerea finală (25 – 35 de pagini) sunt depuse împreună. Pre-propunerea este evaluată la prima etapă a evaluării, iar propunerea completă la a doua etapă. Proiectele prezentate în pre-propunere și în propunerea finală trebuie să fie coerente.

Proiectele vor fi finanțate pe o perioadă de maxim 3 ani.

Termenul limită pentru trimiterea pre-propunerilor este 18 februarie 2019, ora 17:00 (CET).
Termenul limită pentru trimiterea propunerilor finale este 18 februarie 2019, ora 17:00 (CET).

Mai multe informații cu privire la apel sunt disponibile aici.