Grupul de Lucru pentru Știința Deschisă al UBB prezintă seminarul-dezbatere:

Știința Deschisă: ce înseamnă ea pentru științele sănătății?

Prezentatori: Nicolaie Constantinescu, Ioana Cristea, Zoltán Kis, Laura Dioșan, Marius Ungureanu

Luni 04.07.2022, 16.00-17.30

Despre subiect: Open Science – Știința Deschisă (ȘD) implică acces liber la publicații (Open Access) și la infrastructuri/date/software/metode științifice, resurse educaționale (Open Educational Resources), dar și evaluare deschisă (Open Evaluation) sau știința cu participarea cetățeanului (Citizen Science). Unde este fezabil, ȘD permite accelerarea cercetării științifice (vezi răspunsul internațional la criza COVID-19) aducând un plus de incluzivitate și accesibilitate pentru comunitatea științifică, actori din zona socio-economică sau socio-culturală, cetățeni. Dincolo de cunoscutul Open Access, România și UBB au un decalaj semnificativ de recuperat față de competitorii din UE la capitolul de generare de știință de tip ȘD. Prezentarea se va concentra pe măsura în care conceptele Științei Deschise sunt și pot deveni tot mai aplicabile în Școala Academică de Sănătate a UBB.

Despre vorbitori: Nicolaie Constantinescu este cadru didactic asociat la Departamentul de Științe ale Comunicării din Facultatea de Litere a Universității din București – și de asemenea responsabil cu implementarea de proiecte legate de European Open Science Cloud (EOSC) la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”. Conf. Dr. Ioana Cristea (Facultatea de Psihologie și Științele Educației UBB, Assistant Professor la Universitatea din Pavia (Italia), Research Affiliate la Meta-Research Innovation Center at Stanford University, USA (METRICS), membru al Editorial Advisory Board la revista The Lancet Psychiatry), dr. Zoltán Kis (Lecturer, University of Sheffield), prof. dr. Laura Dioșan (Facultatea de Matematică și Informatică a UBB) și lect. dr. Marius Ungureanu (MD, PhD, MHA, director al departamentului de Public Health la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării a UBB) vor furniza perspective din partea Școlii Academice de Sănătate a UBB și nu numai.

Despre organizator: Grupul de Lucru pentru Știința Deschisă la UBB a fost înființat în 2022 cu sprijinul Proiectului CNFIS-FDI-2022-0179 „Promovarea și susținerea practicilor Open Science în cercetarea de excelență la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca”. Grupul include conducerea Consiliului Științific al UBB alături de voluntari interesați în subiect și rămâne, așa cum îi spune numele, deschis tuturor celor interesați.

Evenimentul se desfășoară online: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3am8at3lVMEbgkoApC5ENDbLjzsV3Avz_u2m96kdHBcp01%40thread.tacv2/1656337254017?context=%7b%22Tid%22%3a%225a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095%22%2c%22Oid%22%3a%228e124981-4acb-4598-a9f1-4915460ca3b9%22%7d