Grupul de Lucru pentru Știința Deschisă al UBB prezintă seminarul-dezbatere:

Știința Deschisă: ce înseamnă ea pentru științele naturii și ale vieții?

Prezentatori: Nicolaie Constantinescu, Alida Gabor, Simona Cîntă Pînzaru, Ciprian Raț, Horia Banciu

Joi 07.07.2022, 14.00-15.30

Despre subiect: Open Science – Știința Deschisă (ȘD) implică acces liber la publicații (Open Access) și la infrastructuri/date/software/metode științifice, resurse educaționale (Open Educational Resources), dar și evaluare deschisă (Open Evaluation) sau știința cu participarea cetățeanului (Citizen Science). Unde este fezabil, ȘD permite accelerarea cercetării științifice (vezi răspunsul internațional la criza COVID-19) aducând un plus de incluzivitate și accesibilitate pentru comunitatea științifică, actori din zona socio-economică sau socio-culturală, cetățeni. Dincolo de cunoscutul Open Access, România și UBB au un decalaj semnificativ de recuperat față de competitorii din UE la capitolul de generare de știință de tip ȘD. Prezentarea se va concentra pe măsura în care conceptele Științei Deschise sunt și pot deveni tot mai aplicabile în Școala Academică de Științele Naturii și ale Vieții a UBB.

Despre vorbitori: Nicolaie Constantinescu este cadru didactic asociat la Departamentul de Științe ale Comunicării din Facultatea de Litere a Universității din București – și de asemenea responsabil cu implementarea de proiecte legate de European Open Science Cloud (EOSC) la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”. Prof. dr. Alida Gabor (Institutul de Cercetări Interdisciplinare in Bio-Nano-Științe și Facultatea de Știința și Ingineria Mediului), prof. dr. Simona Cîntă Pînzaru (Facultatea de Fizică), conf. Dr. Ciprian Raț (Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică) și prof. dr. Horia Banciu (Facultatea de Biologie și Geologie) vor furniza perspective din partea Școlii Academice de Științele Naturii și ale Vieții a Universității Babeș-Bolyai.

Despre organizator: Grupul de Lucru pentru Știința Deschisă la UBB a fost înființat în 2022 cu sprijinul Proiectului CNFIS-FDI-2022-0179 „Promovarea și susținerea practicilor Open Science în cercetarea de excelență la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca”. Grupul include conducerea Consiliului Științific al UBB alături de voluntari interesați în subiect și rămâne, așa cum îi spune numele, deschis tuturor celor interesați.

Evenimentul se desfășoară online: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3am8at3lVMEbgkoApC5ENDbLjzsV3Avz_u2m96kdHBcp01%40thread.tacv2/1656571974307?context=%7b%22Tid%22%3a%225a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095%22%2c%22Oid%22%3a%228e124981-4acb-4598-a9f1-4915460ca3b9%22%7d