Nr.crt. Perioada de implementare  Nr.contract Tip proiect  Nume și prenume Titlu proiect Pagina web
1 2018-2020 14/2018 ERA-NET Maria Ercsey-Ravasz Investigație comparativă a circuitelor corticale în șoareci, primate și oameni website
2 2017-2020 91/2017 ERA-NET Cormoș Ana Maria GasTech – Demonstrarea aplicabilității tehnologiei de alimentare secvențială a gazelor pentru accelerarea transpunerii la scară a proceselor de tip ciclu chimic operate sub presiune website
3 2017-2019 87/2017 ERA-NET Cormoș Călin 3D-CAPS – Materiale absorbante printate tridimensional pentru creșterea productivității procesului de captare a dioxidului de carbon website
4 2017-2019 20/2017 ERA-NET Gal Emese EFCP – Producția biocompușilor din deșeurile solide și lichide rezultate prin prelucrarea trestiei de zahăr în industria bioetanolului prin tratare electrochimică a efluenților și piroliza materialelor lignocelulozice utilizând cataliză termomagnetică website
5 2017-2019 17/2017 ERA-NET Furtos Gabriel FIBER – Development of eco-friendly composite materials based on geopolymer matrix and reinforced with waste fibers website
6 2016-2018 47/2016 ERA-NET Rakosy Laszlo STACCATO – SusTraining AgriCultural ChAnge Through ecological engineering and Optimal use of natural Resources website
7 2016-2018 29/2016 ERA-NET Simon Simion CERASAFE: Safe production and use of nanomaterials in the ceramic industry website
8 2016-2018 27/2016 ERA-NET Turcu Flaviu ICONS: International Collaboration On Nanotube Safety website
9 2015-2019 8/2015 ERA-NET Diudea Mircea GEMNS – Self-navigated integrin receptors seeking “thermally-smart” multifunctional few-layer graphene-encapsulated magnetic nanoparticles for molecular MRI-guided anticancer treatments in “real time” personalized nanomedicine website
10 2014 – 2016 4-005/ 2013 ERA – NET EuroNanoMed II Tomoaia – Cotișel Maria Compozite multifuncționale injectabile pe bază de nano HAp pentru tratamentul fracturilor pe os osteoporotic (NANOFOROSTEO) website
11 2014 – 2016 3-005/ 2014  ERA – NET ERA-MIN Baciu Călin SUSMIN – Tools for sustainable mining in EU website
12  2012 – 2015 7-065/2012  ERA – NET MNT II  Danciu Virginia/ Baia Lucian Smart functions of packages containing nano-structured materials in food preservation (SMARTPACK) website