UEFISCDI a lansat competitia – 2021 – pentru finantarea proiectelor de mobilitate pentru tineri cercetători din diaspora – MCT; detalii asupra competitiei se gasesc la aici.

 

INFORMATII UTILE

SCOPUL COMPETITIEI: Crearea unui mediu propice schimburilor de experiență și expertiză ce au la bază transferul de aptitudini și competențe dobândite de tinerii cercetători români aflați în diaspora și cei din țară, în vederea consolidării cooperării între aceștia.

CONDIȚII DE ACORDARE:

  • finanțarea se asigură pentru un tânăr cercetător român din diaspora, cu vizibilitate și recunoaștere internațională, pentru a desfășura un stagiu de cercetare împreună cu un grup performant dintr-o instițutie de cercetare din România;
  • cercetătorul trebuie sa aibă o experiență în activitatea de CDI cuprinsă între 2-9 ani de la obținerea titlului de doctor în științe, în instituții prestigioase din străinătate;
  • cercetătorul nu a avut o relație contractuală cu instituția gazdă în ultimii 5 ani și este angajat, în prezent, într-o instituție din străinătate;
  • cererea de finanțare este depusă de către un responsabil angajat în cadrul instituției gazdă.

DURATA vizitei este de maximum 30 de zile, dar nu mai puțin de 15 zile.

Vizitele se vor efectua pe parcursul anului 2021 și se vor finaliza până la data de 15 decembrie 2021.

Bugetul alocat prezentei competitii este de maxim  25.000 lei.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

– cheltuieli de transport

– cazare și diurnă – maxim 60 Euro/zi/echivalent în lei

DEPUNEREA PROPUNERILOR DE PROIECTE:

– se realizeaza prin intermediul platformei on-line https://uefiscdi-direct.ro/ nefiind necesara depunerea si in format tiparit;

– platforma de depunere on-line a cererilor de finantare va fi disponibila incepand cu data de 27 octombrie 2021;

termenul limita pentru depunerea cererilor de finantare este 25 noiembrie 2021, ora 16.00.

 

Pentru sprijin si suport administrativ, va rugam sa contactati Centrul pentru Managementul Cercetarii Stiintifice – UBB prin email, la adresa cercetare@ubbcluj.ro.